დასრულებული გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის გრანტები (Citizen Outreach Grants)

 1. JumpStart Georgia – პროექტი “მაღლა ცაში” – ჰაერის დაბინძურების ნეგატიური შედეგების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება და გაააქტიურება. ამ მიზნით JumpStart Georgia-მ შექმნა ონლაინ პლატფორმა www.filter.ge, სადაც ავრცელებდა ვიზუალურ მასალას (ინფოგრაფიკებს) ჰაერის დაბინძურების და მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ორგანიზაციამ ასევე ჩაატარა ფოკუს-ჯგუფები, რათა შეეფასებინა მოსახლეობის ინფორმირებულობა ჰაერის დაბინძურების და მისი შედეგების შესახებ, და გამოეყენებინა ფოკუს-ჯგუფების შედეგები უფრო ეფექტიანი საინფორმაციო კამპანიის საწარმოებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2016 – 30 ივნისი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი: $14,930.
 2. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი (გურჯაანი), პროექტი “ახმეტის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში (მაღალმთიან დასახლებებში) თვითმმართველობების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა”  –  მაღალმთიან დასახლებებში (თუშეთის, პანკისის ხეობის, უკანა ფშავის, ხევსურეთისა და გუდამაყარის სოფლებში) მოსახლეობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობა; ასევე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების ჩამოყალიბება და გაძლიერება.  პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,835. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი- 1 სექტემბერი, 2015. საკონტაქტო ინფორმაცია: akhmeta.gela@gmail.com
 3. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (ბათუმის ფილიალი), პროექტი “მართე შენი ქალაქი” – ქ. ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტური მოდელის დანერგვა (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გაძლიერება და საზოგადოების ჩართულობის სხვა მექანიზმების დანერგვა); ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,990. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 31 იანვარი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: natia@civilin.org
 4. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო – საქართველო (ქუთაისი), პროექტი „მიიღე მონაწილეობა მართვაში”-იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა: მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებისა და მექანიზმების შესახებ სახელმძღვანელოს შემუშავება, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების თანამშრომლობა, მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით ადგილობრივი პრობლემების ადვოკატირება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,975. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 1 დეკემბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: nino.tvaltvadze@gmail.com
 5. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი (ოზურგეთი), პროექტი „ინფორმირების სისტემის ამოქმედება, თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად“ – თვითმმრთველობის პროცესში მოქალქეთა ჩართულობის გაზრდა ინტერესთა ჯგუფების ჩამოყალიბებით და გაძლიერებით, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით (დაინტერესებული მოსახლეობისთვის საკრებულოს საქმიანობების შესახებ შეტყობინებების (მესიჯების) დაგზავნა), საკრებულოში მოსახლეობის ინფორმირების წესის ცვლილების ადვოკატირებით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,520. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 დეკემბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: yscozurgeti@gmail.com
 6. ეთნოსთაშორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი (თბილისი), პროექტი „არჩევნების კომიქს-ტენტი“ – არაფორმალური განათლების ინოვაციური მეთოდებით საპარლამენტო არჩევნებისა და ზოგადად არჩევნების არსის შესახებ სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ინფორმირება და მათი არჩევნებში მონაწილეობის წახალისება. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობით მომზადდება ორენოვანი (ქართულ-სომხური) კომიქსები საარჩევნო თემაზე; ახალციხეში, ახალქალაქში, ნინოწმინდაში და ადიგენში მოეწყობა ორდღიანი საინფორმაციო ღონისძიებები – „კომიქს ტენტები“ სადაც მოქალაქეებს მიაწვდიან ინფორმაციას საარჩევნო საკითხებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 აგვისტო – 14 ოქტომბერი, 2016. პროექტის ნიუჯეტი – $14,905.
 7. სტეფანწმიდა (ყაზბეგი), პროექტი „ ადვოკატირება ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის უფლებების და ინტერესების დასაცავად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას“ – საარჩევნო პროცესებში ყაზბეგის მოსახლეობის ცოდნისა და ჩართულობის ამაღლება, მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება და მაჟორიტარობის კანდიდატების ინფორმირება ამ პრობლემების შესახებ. ასევე, წინასაარჩევო პერიოდში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების და ყაზბეგის მოსახლეობას შორის ღია შეხვედრების ორგანიზება. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აგვისტო – 15 ნოემბერი, 2016. პროექტის ბიუჯეტი – $ 7,983.
 8. კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი (კახეთი), პროექტი “პანკისის მოსახლეობის ჩართვა თვითმმართველობის რეფორმაში” – პანკისელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა საკუთარი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად და მათი როლის გაზრდა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,250. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ ბექაური, krdf@krdf.ge.
 9. აჰუაჰუ – ფონდი კულტურის განვითარებისთვის (თბილისი), პროექტი “თავისუფალი კონოჩვენებები” – საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კულტურული ცხოვრების გასააქტიურებლად ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურება; თავისუფალი კინოჩვენებების და შემდგომი დისკუსიების  ორგანიზება და მუნიციპალური კინოთეატრების იდეის მხარდამჭერთა მობილიზება. პროექტის ბიუჯეტი: $14, 990.  საკონტაქტო ინფორმაცია: ანა ლომიძე anukalomidze@gmail.com.
 10. კავშირი „ვეჟინი“, პროექტი “ადრეული ქორწინება – გაუცნობიერებელი პასუხსიმგებლობა” – კახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონების მოსახლეობაში ადრეული ქორწინების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,450. საკონტაქტო ინფორმაცია: ლაურა ხარიტონაშვილი, Vejini2000@yahoo.com.
 11. ასოციაცია „ჭიათურელთა კავშირი“, პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება ჭიათურის გარემოსდაცვითი პრობლემების შემსუბუქებისათვის” – ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზება ჭიათურაში არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაწყვეტისთვის. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14, 235. საკონტაქტო ინფორმაცია: შოთა გაფრინდაშვილი – Chiatura2010@gmail.com
 12. ბორჯღალი (აჭარა), პროექტი “100” – სოციალური საწარმოს შექმნა (საბავშვო წიგნების მაღაზია) და ადვოკატირება სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და 100 წელს მიღწეული/გადაცილებული მოხუცებისთვის აჭარაში. საკონტაქტო ინფორმაცია: ილია გუჩმანიძე, iguchmanidze@gmail.com
 13. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი (კახეთი). პროექტი “ახალგაზრდების ჩართულობისა და სამოქალაქო აქტიურობის მხარდაჭერა პანკისის ხეობაში” – მედიის მიერ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების საკითხების გაშუქება, ეთნიკურად ქისტი ახალგაზრდების უნარების გაძლიერება – მათთვის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის საფუძვლების სწავლება, და მცირემასშტაბიანი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროექტის ბიუჯეტი:$ 14, 973. საკონტაქტო ინფორმაცია: გელა მთივლიშვილი –ngo.cca.office@gmail.commailto:mtivlishvili@gmail.com.
 14. საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი (თბილისი), პროექტი “ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია (კახეთის რეგიონში)” – პანკისსა და თელავში ახალგაზრდებისთვის ევროკავშირსა და NATO-ს შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მომზადება ტრენერებად. რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ევროკავშირისა და NATO-ს შესახებ. პროექტის ბიუჯეტი: $14, 751. საკონტაქტო ინფორმაცია: თინათინ ბრეგვაძე, tikovar@yahoo.com.
 15. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ (იმერეთი), პროექტი “პატარა მდინარეები – დიდი პრობლემები” – ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის ინფორმირება წყალდიდობისა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების მზადყოფნისა და პრევენციის შესახებ. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14, 940. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი 2015 – 30 აპრილი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ მოსეშვილი, tamarmoseshvili@yahoo.com.

საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (Public Policy and Accountability Grants)

 1. CRRC-Georgia და „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“, პროექტი „STOP“ (Safe Transit Options for Passengers – უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის) – საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის უსაფრთხოების გაზრდა და ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული მიდგომების გამოყენებით. პროექტის ბიუჯეტი $49,330, ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 1 მარტი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: კობა თურმანიძე, koba@crrccenters.org
 2. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, პროექტი “საგზაო უსაფრთხოების პრობლემის ეფექტური გადაწყვეტის გზები საქართველოში” – საგზაო უსაფრთხოების სფეროში ეფექტური გადაწყვეტის გზების შესახებ (ქულათა სისტემა, მოძრავი კამერები და სხვა) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსის მშენებლობა. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2016 – 27 ინავარი, 2016. ბიუჯეტი: $ 15,000
 3. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, პროექტი “დამოუკიდებელი მედიის გარემოს ხელშეწყობა” – მედიის ბაზარზე რეკლამის განთავსების ტენდენციების და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი საერთაშორისო შედარებით კონტექსტში. პროექტის ბიუჯეტი: $ 13,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბერი, 2015 – 15 მარტი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო რობაქიძე nino.robakidze@transparency.ge.
 4. მედიის განვითარების ფონდი (MDF), პროექტი “საქართველოს მედიის ბაზარი: ახალი ტენდენციები და პოლიტიკის საკითხები” – სახელმწიფო ფინანსების გამოყენების ტენდენციები მედიაში და მისი გავლენა მედიის კონტენტსა და დამოუკიდებლობაზე.  პროექტის ბიუჯეტი: $ 13,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბერი, 2015 – 15 ივნისი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია:თამარ კინწურაშვილი, tamunaki@gmail.com.
 5. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტი “დამოუკიდებელი მედიის გარემოს ხელშეწყობა” – ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის კონტექსტში „მასთ ქერი-მასთ ოფერის“ პრინციპის, მედიის მფლობელობის და სატელივიზიო რეიტინგების გაზომვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი. პროექტის ბიუჯეტი: $ 12,990. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2015 – 1 ივლისი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ გვარამაძე, tgvaramadze@gyla.ge.
 6. მედიის განვითარების ფონდი  (MDF), პროექტი “მითების მსხვრევა და მოსახელობის ინფორმირება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით” – მოსახლეობისთვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 79, 870. პროექტის ხანგრძლივობა: 2 ივლისი, 2015 – 30 აპრილი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ კინწურაშვილი, tamunaki@gmail.com.
 7. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), პროექტი “ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმება საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად” – EPRC-ი საქართველოში მოქმედ ფერმერებს და სოფლის მეურნეობის  გადამამუშავებელ მცირე საწარმოებს დაეხმარება შესაბამისობაში მოვიდნენ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) მოთხოვნებთან. პროექტის ბიუჯეტი – $49.920. ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 1 მარტი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო ევგენიძე, nevgenidze@eprc.ge
 8.  ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), პროექტი “სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და  უსაფრთხოების ინსპექციის ამუშავების ხელშეწყობა” – მომუშავეთა სამუშაო პირობების და უსაფრთხოების დაცვის სფეროში მიმიდნარე რეფორმების დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან. პროექტის ბიუჯეტი: $ 79,177. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2015 – 31 ოქტომბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამთა მიქელაძე,  t.mikeladze@yahoo.com

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*