დასრულებული გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის გრანტები (Citizen Outreach Grants)

 1. კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, პროექტი “თქვენთვის შეტყობინებაა” – სამოქალაქო კამპანია რეგიონებში (თელავი, გორი და ქუთაისი) ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფორმებზე და ძალადობის პრევენციისა და აღმოფზვრის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 14 ნოემბერი – 30 დეკემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – 8,770 $.
 2. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი –  კახეთის და მცხეთა-მთიანეთის მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის გაძლიერება და მათი ინტერესების დაცვა. პროექტის აქტივობები ინტენსიურად გაშუქდა ონლაინ მედიაში (www.mtisambebi.ge). პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი – 30 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,990 $.
 3. გამარჯვებულ ქალთა კლუბი – საქართველოს რეგიონებში ძუძუს კიბოს პაციენტების და მათი ოჯახის წევრების გაძლიერება, მათი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, და ფართო საზოგადოების ინფორმირება ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის შესახებ. პროექტი ხორციელდებოდა თელავში, ზუგდიდში და ყაზბეგში და მასში ჩართული იყვნენ უშუალოდ პაციენტები, სამედიცინო პერსონალი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,996.79 $.
 4. კოალიციაგანათლება ყველასათვისსაქართველო– საქართველოს რეგიონების სკოლის მასწავლებლებში და მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება და ამ უნარების პრაქტიკაში დანერგვა. პროექტში ჩართული იყვნენ 2018 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტები და ამავე ჯილდოს 2017 წლის გამარჯვებული – ლადო აფხაზავა. პროექტი გულისხმობდა ინტენსიურ მედია და საგანმანათლებლო კამპანიას.  პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,985.94 $.
 5. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი – პანკისის ხეობაში ახალგაზრდების რადიკალიზაციისა და გაუცხოების შემცირება მათი გააქტიურებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის გზით. ახალგაზრდები ჩაერთვნენ კლასგარეშე საგანმანათლებლო და გასართობ ღონისძიებებში და განახორციელეს მცირე სოციალური პროექტები. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი – 30 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,995.40 $.
 6. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოს რეგიონების სკოლებში ბულინგისა და ძალადობის შემთხვევების შემცირება ცნობიერების ამაღლების გზით. ამ მიზნით მასწავლებლებისთვის, სკოლის ადმინისტრაციისთვის, მოსწავლეებისთვის და მშობლებისთვის ჩატარდა საინფორმაციო სესიები ბულინგის და მისი პრევენციის გზების შესახებ; მომზადდა და გავრცელდა სახელმძღვანელოები და საინფორმაციო ბროშურები ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ. მასწავლებლებსა და მშობლებს გაეწიათ ინდივიდუალური კონსულტაციები. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,965,50 $.
 7. სამოქალაქო ინიციატივა/ცოდნის კაფე – მოქალაქეების მობილიზაცია და ჩართვა წნორში (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი) დამოუკიდებელი სოციალური სივრცის – ცოდნის კაფეს ასაშენებლად. ამ მიზნით, მოეწყო ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო და სამოქალაქო კამპანია, რომელშიც ჩაერთვნენ სოციალური აქტივისტები, რიგითი მოქალაქეები და საზოგადო მოღვაწეები. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,812.80 $.
 8. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციაპროექტი “თემზე დაფუძნებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება შავი წყლის ხეობაში”. პროექტის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებმა თემზე დაფუძნებული ტურისტული პროდუქტები განავითარეს. პროექტის ხანგრძლივობა – 1 იანვარი – 15 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,890.
 9. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) – ზემო სვანეთში დიდი ჰესების მშენებელობის მონიტორინგი და ამ პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების  დაცვა. პროექტი განხოციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია – „მწვანე ალტერნატივასთან პარტნიორობით. პროექტის ხანგრძლივობა –  15 იანვარი – 15 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 15,000.
 10. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) – რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების მოსახლეობის დახმარება მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებაში: იურიდიული კონსულტაციები,  ტრენინგებს და დაეხმარება ადვოკატირების კამპანიების წარმოებაში.   პროექტის ხანგრძლივობა –  15 იანვარი – 30 სექტემბერი,  2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 15,000.
 11. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) – პროექტი “საჯარო ინფრომაციაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში – 2018”. პროექტის ფარგლებში IDFI შეფასდა, თუ რამდენად ასრულებდა საქართველოს ხელისუფლება ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობით ნაკისრ ვალდებულებებს 2018 წლის განმავლობაში. ასევე, შეფასდა საქართველოს მთავრობის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების პრაქტიკა. კვლევის შედეგების საფუძველზე, IDFI-მ გამოავლინა ყველაზე ღია და დახურული საჯარო უწყებები. გამოიცა კვლევის ანგარიშები. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 ივლისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,995.50 $.
 12. ქალები საქართველოდან, პროექტი “ქალები საქართველოდან”. პოპულარული Facebook გვერდის და ვებგვერდის  განახლება ახალი ისტორიებით და მულტიმედია მასალით, რომლის მიზანია გენდერული ბარიერების და სტერეოტიპების გამოაშკარავება და გადალახვა. პროექტის ხანგრძლივობა – 15 იანვარი – 30 ივნისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,998.
 13. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბიპროექტი”„ელექტრონული მექანიზმები ღია თვითმ-მართველობისათვის“. პროექტის მიზანია ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების დანერგვა და მოქალაქეების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა. ამ მიზნით, ორგანიზაცია აქტიურად იმუშავებს როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ასევე მოსახლეობასთან, რათა მუნიციპალურ დონეზე დაინერგოს ონლაინ პეტიციების პლატფორმა. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება გამოკითხვა ზოგიერთი მუნიციპალიური სერვისების მიმართ მოსახლეობის კმაყოფილების დონის დასადგენად. კვლევის შედეგად ადგილობრივ თვითმმართველობას მიეწოდება კონკრეტული ინდიკატორები, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესოს მუნიციპალური სერვისების მიწოდება. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2018 – 15 თებერვალი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,598 $.
 14. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი“, პროექტი “მთიან დასახლებებში თვითმმართველობების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა.  პროექტის მიზანია პანკისში და თუშეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ორგანიზაცია მოსახლეობას მიაწვდის ინფორმაციას სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების შესახებ და დაეხმარება მათ ამ მექანიზმების გამოყენებაში, მაგ: ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასწრებას საკრებულოს სხდომებზე, კონსულტაციებს გაუწევს მოქალაქეებს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბებაში, მოახდენს მოქალაქეების მობილიზაციას და ხელმოწერების შეგროვებას პეტიციისთვის და ა.შ. პერიოდულად მოეწყობა არაფორმალური დისკუსიები ადგილობრივ მოსახლეობასა და თვითმმართველობის წევრებს შორის მნიშვნელოვან საკითხებზე. „სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი“ ასევე ხელს შეუწყობს მოქალაქეების ადვოკატირების კამპანიებს. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 ნოემბერი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი: 14,995 $.
 15. სთეფ ფორვარდი, პროექტი მშობლები ბავშვთა უფლებების ადვოკატირებისთვის“. პროექტის მიზანია  მაღალმთიან აჭარაში სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო სერვისების დასანერგად ადვოკატირების კამპანიას ჩაატარებს. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა საზაფხულო ბანაკი, სადაც მოხდება სარეაბილიტაციო სერვისის მოდელის პილოტირება. ამის შემდეგ, „სთეფ ფორვარდი“, ბავშვების მშობლების აქტიური ჩართულობით, ამ მოდელს აჭარის მთავრობას წარუდგენს და ასეთი საზაფხულო სკოლებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების გამოყოფას მოითხოვს. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 ნოემბერი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი: 15,000 $.
 16. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი, პროექტის ფარგლებში პანკისელ ახალგაზრდებს (ეთნიკურად ქისტებს, ჩეჩნებს და ქართველებს) სკოლის გარეთ საგანმანათლებლო და გასართობ შესაძლებლობებს შესთავაზებს. ასევე, მოაწყობს საზაფხულო ბანაკს, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ უკეთესად გაეცნონ ერთმანეთის კულტურასა და ტრადიციებს. პროექტის გუნდი ასევე დააფინანსებს ახალგაზრდების სხვადასხვა სამოქალაქო ინიციატივას. პროექტი აქტიურად ითანამშრომლებს პანკისის სათემო რადიოსთან, რომლის ეთერშიც მოეწყობა საინფორმაციო გადაცემები ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 სექტემბერი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,998$.
 17. სამოქალაქო აქტივიზმისა და თანასწორობის ცენტრი, პროექტი “ქალები საქართველოდან” – ამავე სახელწოდების Facebook-ის გვერდზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ქალების პირადი ისტორიების გამოქვეყნება. ისტორიები ასახავს, თუ როგორ ახერხებენ რესპონდენტები გენდერული ბარიერების და სტერეოტიპების გადალახვას და აქტიურ სოციალურ ცხოვრებას. სიღრმისეულ ინტერვიუებს თან ახლავს საინტერესო მულტიმედია მასალა (ფოტოები, ვიდეო და აუდიოჩანაწერები). ACCESS-ის დახმარებით პროექტის ფარგლებში 45 ახალი ისტორია მომზადდა. ასევე შექიმნა ამავე სახელწოდების ვებგვერდი, სადაც თავმოყრილია ყველა ტექსტური და მულტიმედია მასალა. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 ივლისი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,990$.
 18. ურბანული ლაბორატორია, პროექტი “5 მეტრი კლდე“. პროექტის ფარგლებში მომზადდა დოკუმენტური ფილმი მეტროსადგური „ახმეტელის თეატრის“ მეორე, დაუმთავრებელი ამოსასვლელის და მის ირგვლივ მცხოვრები ადამიანების შესახებ. პროექტი დაფინანსდა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის – CINEDOC Tbilisi-სთან პარტნიორობით, რომლის ფარგლებშიც არასამთვრობო ორგანიზაციები და კინორეჟისორები  თბილისის ურბანულ პრობლემებზე დოკუმენტურ ფილმებს ამზადებენ. პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2017 -აპრილი, 2018. პროექტის ღირებულება -$ 7,500.
 19. „Level 2”  – პროექტის ფარგლებში მომზადდა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც ნაჩვენებია თბილისის ერთ–ერთი გარეუბნის  მაგალითი, სადაც მწვანე საფარის სიმცირის გამო ადგილობრივმა მოსახლეობამ ბავშვებისთვის ფეხბურთის მოედანი ეზოს  გარაჟების თავზე მოაწყვეს. პროექტი დაფინანსდა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის – CINEDOC Tbilisi-სთან პარტნიორობით.  პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2017 – ივნისი, 2018. პროექტის ღირებულება – $ 7,500.
 20. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგანტოსაქართველო, პროექტი „მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმართველობაში“ – იმერეთის რეგიონში მცხოვრები ქალების მობილიზება და გაძლიერება, მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება და პოლიტიკურ სუბიექტებთან ამ საჭიროებების განხილვა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების საქმიანობის მონიტორინგი ქალების პრიორიტეტებთან მიმართებაში. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი, 2017 – 17 აპრილი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,990 $.
 21. დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა სახლი გაზეთბათუმელებთანპარტნიორობაში, პროექტი ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ აჭარაში“. პროექტის ფარგლებში აჭარაში ჩატარდა ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლებისა და რუსული პროპაგანდის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით. კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა საჯარო ლექციები, შეხვედრები ქალაქის და სოფლის მოსახლეობასთან, მომზადდა ვიდეოკლიპები, გამოცხადდა ესეების და პოსტერების კონკურსი და სხვ. პროექტის ხანგრძლივობა: 24 აპრილი, 2017 – 1 მარტი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,950.
 22. ქალები რეგიონის განვითარებისთვის, პროექტი „ქალების ხმა თვითმართველობაში“ –  ქალების მობილიზაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შვიდ თემში (ბახვი, ლაითური, ნარუჯი, ნასაკირალი, ლიხაური, ძიმითი და დვაბზუ) , რათა მათ წარედგინათ საკუთარი საჭიროებები საარჩევნო კანდიდატებისთვის და ჩართულიყვნენ წინასაარჩევნო დისკუსიებში. ქალი ამომრჩევლების საჭიროებების ადვოკატირება ახლადარჩეულ საკრებულოს წევრებთან და სხვა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი, 2017 – 17 თებერვალი,  2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,598 $
 23. ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვისპროექტი ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდაჭერა“. პროექტის ფარგლებში გაიმართა აქტიური საინფორმაციო კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომლის მიზანი იყო ამომრჩეველი ქალების მობილიზება, ინფორმირება და გააქტიურება საკუთარი საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და საარჩევნო კანდიდატებთან კომუნიკაციის პროცესში. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი -17 დეკემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 14,990 $.
 24. სამცხეჯავახეთის მედიაცენტრი, პროექტი ქალები ქალებისთვის“ – ბორჯომის, ახალციხის, მარნეულისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში აქტიური ქალების მობილიზება, რათა მათ საკუთარ თემებში მოეხდინათ ქალი ამომრჩევლების საჭიროებების იდენტიფიცირება, შემდეგ კი ამ საჭიროებების წარდგენა საარჩევნო კანდიდატებთან ტელეგადაცემებში. სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრმა რეგიონული მედიასაშუალებების გამოყენებით საზოგადოებას ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში და თემში მცხვრები ქალების საჭიროებების შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი, 2017 – 17 იანვარი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,970 $.
 25. ლევან მიქელაძის ფონდი, პროექტი „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩეველის ჯგუფის ფორმირება“ –  ახალციხეში, ახალქალაქში და მარნეულში ქალი ამომრჩევლების გაძლიერება, რომ მათ ერთობლივად მოეხდინათ საკუთარი ინტერესებისა და საჭიროებების გამოკვეთა და შემდეგ ამ საჭიროებების განხილვა საარჩევნო სუბექტებთან. ამ მიზნით, ქალებს ჩაუტარდათ ტრენინგები ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობის და შესაბამისი გზების შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი – 17 დეკემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 14,998 $.
 26. რადარამი, პროექტი: საზოგადოების ინფორმირება რუსული პროპაგანდის შესახებ. პროექტის მიზანი იყო  მოსახლეობის ინფორომირება რუსული პროპაგანდის შესახებ. ამ მიზნით ორგანიზაციამ საქართელოს 20 ქალაქში  პიტერ პომერანცევის წიგნის არაფერია ნამდვილი და ყველაფერი შესაძლებელია: მოგზაურობა თანამედროვე რუსეთში ქართული თარგმანის საჯარო განხილვები მოაწყო. გარდა ამისა, მომზადდა საინფორმაციო ვიდეოები წიგნში ნახსენები დეზინფორმაციის გავრცელების ძირითადი ხერხების და მეთოდების შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა – 1 აპრილი – 30 ნოემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 15,000 $.
 27. სამოქალაქო აქტივიზმისა და თანასწორობის ცენტრი. პროექტი “ქალები საქართველოდან” – ამავე სახელწოდების პოპულარული Facebook გვერდის ხელშეწყობა. ამ გვერდზე ქვეყნდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ქალების პირადი ისტორიები, თუ როგორ ახერხებენ ისინი გენდერული ბარიერების და სტერეოტიპების გადალახვას და აქტიურ სოციალურ ცხოვრებას. ACCESS-ის დახმარებით მომზადდა 60 ახალი ისტორია. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი – 30 ნოემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,920.
 28. JumpStart Georgia – პროექტის “მაღლა ცაში” – ჰაერის დაბინძურების ნეგატიური შედეგების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება და გაააქტიურება. ამ მიზნით შეიქმნა ონლაინ პლატფორმა www.filter.ge, სადაც განთავსდა ვიზუალური მასალა (ინფოგრაფიკები) ჰაერის დაბინძურების და მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ორგანიზაციამ ასევე ჩაატარა ფოკუს-ჯგუფები, რათა შეეფასებინა მოსახლეობის ინფორმირებულობა ჰაერის დაბინძურების და მისი შედეგების შესახებ, და გამოეყენებინა ფოკუს-ჯგუფების შედეგები უფრო ეფექტიანი საინფორმაციო კამპანიის საწარმოებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2016 – 30 ივნისი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი: $14,930.
 29. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი (გურჯაანი), პროექტი “ახმეტის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში (მაღალმთიან დასახლებებში) თვითმმართველობების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა”  –  მაღალმთიან დასახლებებში (თუშეთის, პანკისის ხეობის, უკანა ფშავის, ხევსურეთისა და გუდამაყარის სოფლებში) მოსახლეობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობა; ასევე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების ჩამოყალიბება და გაძლიერება.  პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,835. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი- 1 სექტემბერი, 2015. საკონტაქტო ინფორმაცია: akhmeta.gela@gmail.com
 30. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (ბათუმის ფილიალი), პროექტი “მართე შენი ქალაქი” – ქ. ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტური მოდელის დანერგვა (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გაძლიერება და საზოგადოების ჩართულობის სხვა მექანიზმების დანერგვა); ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,990. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 31 იანვარი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: natia@civilin.org
 31. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო – საქართველო (ქუთაისი), პროექტი „მიიღე მონაწილეობა მართვაში”-იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა: მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებისა და მექანიზმების შესახებ სახელმძღვანელოს შემუშავება, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების თანამშრომლობა, მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით ადგილობრივი პრობლემების ადვოკატირება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,975. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 1 დეკემბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: nino.tvaltvadze@gmail.com
 32. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი (ოზურგეთი), პროექტი „ინფორმირების სისტემის ამოქმედება, თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად“ – თვითმმრთველობის პროცესში მოქალქეთა ჩართულობის გაზრდა ინტერესთა ჯგუფების ჩამოყალიბებით და გაძლიერებით, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით (დაინტერესებული მოსახლეობისთვის საკრებულოს საქმიანობების შესახებ შეტყობინებების (მესიჯების) დაგზავნა), საკრებულოში მოსახლეობის ინფორმირების წესის ცვლილების ადვოკატირებით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,520. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 დეკემბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: yscozurgeti@gmail.com
 33. ეთნოსთაშორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი (თბილისი), პროექტი „არჩევნების კომიქს-ტენტი“ – არაფორმალური განათლების ინოვაციური მეთოდებით საპარლამენტო არჩევნებისა და ზოგადად არჩევნების არსის შესახებ სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ინფორმირება და მათი არჩევნებში მონაწილეობის წახალისება. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობით მომზადდება ორენოვანი (ქართულ-სომხური) კომიქსები საარჩევნო თემაზე; ახალციხეში, ახალქალაქში, ნინოწმინდაში და ადიგენში მოეწყობა ორდღიანი საინფორმაციო ღონისძიებები – „კომიქს ტენტები“ სადაც მოქალაქეებს მიაწვდიან ინფორმაციას საარჩევნო საკითხებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 აგვისტო – 14 ოქტომბერი, 2016. პროექტის ნიუჯეტი – $14,905.
 34. სტეფანწმიდა (ყაზბეგი), პროექტი „ ადვოკატირება ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის უფლებების და ინტერესების დასაცავად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას“ – საარჩევნო პროცესებში ყაზბეგის მოსახლეობის ცოდნისა და ჩართულობის ამაღლება, მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება და მაჟორიტარობის კანდიდატების ინფორმირება ამ პრობლემების შესახებ. ასევე, წინასაარჩევო პერიოდში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების და ყაზბეგის მოსახლეობას შორის ღია შეხვედრების ორგანიზება. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აგვისტო – 15 ნოემბერი, 2016. პროექტის ბიუჯეტი – $ 7,983.
 35. კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი (კახეთი), პროექტი “პანკისის მოსახლეობის ჩართვა თვითმმართველობის რეფორმაში” – პანკისელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა საკუთარი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად და მათი როლის გაზრდა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,250. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ ბექაური, krdf@krdf.ge.
 36. აჰუაჰუ – ფონდი კულტურის განვითარებისთვის (თბილისი), პროექტი “თავისუფალი კონოჩვენებები” – საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კულტურული ცხოვრების გასააქტიურებლად ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურება; თავისუფალი კინოჩვენებების და შემდგომი დისკუსიების  ორგანიზება და მუნიციპალური კინოთეატრების იდეის მხარდამჭერთა მობილიზება. პროექტის ბიუჯეტი: $14, 990.  საკონტაქტო ინფორმაცია: ანა ლომიძე anukalomidze@gmail.com.
 37. კავშირი „ვეჟინი“, პროექტი “ადრეული ქორწინება – გაუცნობიერებელი პასუხსიმგებლობა” – კახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონების მოსახლეობაში ადრეული ქორწინების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,450. საკონტაქტო ინფორმაცია: ლაურა ხარიტონაშვილი, Vejini2000@yahoo.com.
 38. ასოციაცია „ჭიათურელთა კავშირი“, პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება ჭიათურის გარემოსდაცვითი პრობლემების შემსუბუქებისათვის” – ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზება ჭიათურაში არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაწყვეტისთვის. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14, 235. საკონტაქტო ინფორმაცია: შოთა გაფრინდაშვილი – Chiatura2010@gmail.com
 39. ბორჯღალი (აჭარა), პროექტი “100” – სოციალური საწარმოს შექმნა (საბავშვო წიგნების მაღაზია) და ადვოკატირება სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და 100 წელს მიღწეული/გადაცილებული მოხუცებისთვის აჭარაში. საკონტაქტო ინფორმაცია: ილია გუჩმანიძე, iguchmanidze@gmail.com
 40. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი (კახეთი). პროექტი “ახალგაზრდების ჩართულობისა და სამოქალაქო აქტიურობის მხარდაჭერა პანკისის ხეობაში” – მედიის მიერ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების საკითხების გაშუქება, ეთნიკურად ქისტი ახალგაზრდების უნარების გაძლიერება – მათთვის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის საფუძვლების სწავლება, და მცირემასშტაბიანი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროექტის ბიუჯეტი:$ 14, 973. საკონტაქტო ინფორმაცია: გელა მთივლიშვილი –ngo.cca.office@gmail.commailto:mtivlishvili@gmail.com.
 41. საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი (თბილისი), პროექტი “ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია (კახეთის რეგიონში)” – პანკისსა და თელავში ახალგაზრდებისთვის ევროკავშირსა და NATO-ს შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მომზადება ტრენერებად. რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ევროკავშირისა და NATO-ს შესახებ. პროექტის ბიუჯეტი: $14, 751. საკონტაქტო ინფორმაცია: თინათინ ბრეგვაძე, tikovar@yahoo.com.
 42. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ (იმერეთი), პროექტი “პატარა მდინარეები – დიდი პრობლემები” – ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის ინფორმირება წყალდიდობისა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების მზადყოფნისა და პრევენციის შესახებ. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14, 940. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი 2015 – 30 აპრილი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ მოსეშვილი, tamarmoseshvili@yahoo.com.

საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (Public Policy and Accountability Grants)

 1. საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი (StratCom), პროექტი “საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი”. პროექტის მიზანი იყო მოქალაქეთა უშუალო ჩართვა ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლების პროცესში; ასევე, ინტერნეტში  პროდასავლური ნარატივების გაავრცელება  ვებგვერდის, FB გვერდისა და მობილური აპლიკაციის პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 29,328.
 2. საქართველოს გაეროს ასოციაცია, პროექტი “პასუხი დეზინფორმაციაზე – საქართველოს მაგალითი”. საქართველოში ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გავრცელების მეთოდების და მის წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილების შესწავლა და ანალიზი. კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს ბოლო 3-5 წლის განმავლობაში საქართველოში წარმოებული ანტიდასავლური პროპაგანდის ბუნება და მეთოდები, ასევე მათი გავლენის შესამცირებლად განხორციელებული ინიციატივები. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი – 15 აგვისტო, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 10,042.
 3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), პროექტი – “მედეგობის და ნდობის გაზრდა”. პროექტის მიზანი იყო რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის შემცირება ახალგაზრდების ჩართულობისა და გაძლიერების გზით. პროექტის ფარგლებში, „საიამ“ პანკისელ ახალგაზრდებს ჩაუტარა ტრენინგები, დებატების ტურნირი და სხვ. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ნოემბერი, 2018 – 15 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 30,000.
 4. ბათომი, პროექტი „ ბათუმში მდგრადი ურბანული განვითარების მხარდაჭერა“ მიზნად ისახავდა ბათუმში ისტორიული ქალაქის ადეკვატური, ძეგლთა დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავებას და დანერგვას; ასევე, მოსახლეობის ინფორმრიებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნების მნიშვნელობაზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2018 – 1 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 39,105
 5. ორბელიანი საქართველო, პროექტი “საზოგადოებრივი ნდობისა და მედეგობის გაზრდა ქვემო ქართლში” – ქვემო ქართლის რეგიონში ეთნიკურად აზრებაიჯანელი ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა. პროექტის ხანგრძლივობა – 1 იანვარი-31 ივლისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 29,750.
 6. საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, პროექტი “ძალა ევროპაშია”. პროექტის მიზანი იყო  ანტიდასავლური მითების გაქარწყლება და მოსახლეობის ინფორმირება დასავლურ ღირებულებებზე და საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე. ამ მიზნით, ორ კვირაში ერთხელ, რუსთავი 2-ის შაბათის შუადღის ეთერში გადიოდა 20-წუთიანი რუბრიკა ძალა ევროპაშია“. ასევე მზადდებოდა მოკლე საინფორმაციო ვიდეოები, სადაც შეჯამებული იყო გადაცემის მთავარი მესიჯები, ფაქტები და არგუმენტები. საინფორმაციო ვიდეოები რუსთავი 2-ის ეთერში დღეში რამდენიმეჯერ გადაიცემოდა.  პროექტის ხანგრძივობა: 25 აპრილი, 2018 – 1 მაისი, 2019. პრექტის ბიუჯეტი: 49,920 $.
 7. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), პროექტი „თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა“. პროექტის მიზანი იყო ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ მუშაობის გამჭირვალობის და ანგარიშვალედბულების გაზრდა, და ამით თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის უკეთ დაცვა. ამ მიზნით, „საიამ“ განახორციელა „თბილისის განვითარების ფონდის“ საქმიანობის მონიტორინგი, „თბილისის ჰამქარმა” კი შეაფასა ფონდის მიერ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ანგარიშები და კონკრეტული რეკომენდაციები. ჩატარდა ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია. პროექტის ხანგრძლივობა:  1 ივნისი, 2018 – 1 ივნისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 40,955.
 8. თბილისის არქიტექტურის ბიენალე, პროექტი „ ქალაქი ახლოდან – თბილისის რეკრეაციული და სამშენებლო რეგულაციების ხელახალი გააზრება“. პროექტის მიზანი იყო პოლიტიკოსების და მოქალაქეების ინფორმირება თბილისის  ურბანულ გამოწვევებზე, მათ მიზეზებზე და გადაჭრის შესაძლო გზებზე. პროექტის გუნდმა შეისწავლა თბილისში რეკრეაციული ზონების და სამშენებლო საქმიანობის რეგულაციები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოლიტიკა და ურბანული მმართველობის სისტემა, და შემდეგ ამ თემებზე მოაწყო ღია დისკუსიები სხვადასხვა მხარის მონაწილეობით. მომზადდა მრავალფეროვანი მულტიმედია მასალა (ვიდეოკლიპები, დიგიტალური ისტორიები, მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები და სხვ.), რომელიც გაშუქდა ტელევიზიით, ჟურნალ „ინდიგოში“ და სხვადასვა ონლაინპლატფორმაზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2018 – 31 მარტი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 39,970
 9. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვისპროექტი  “პასუხისმგებლიანი ინიციატივების გაძლიერება სუფთა ჰაერისთვის” – ადვოკატირება საგზაო უსაფრთხოების სფეროში რეფორმების მხარდასაჭერად და ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურების დონის შესამცირებლად.  პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება. კვლევის შედეგად შემუშავდა რეკომენდაციების პაკეტი, რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს წარუდგინეს. პროექტის ხანგრძლივობა:  15 ივნისი, 2018 – 15 ივნისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 20,481.
 10. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრისაქართველო (CRRC-საქართველო) და ონლაინმედია ნეტგაზეთის“ ერთობლივი პროექტი “რუსული პროპაგანდის ბარომეტი”. პროექტის ფარგლებში „CRRC-საქართველომ“  შეისწავლა ქართულ სოციალურ მედიაში გავრცელებული ანტიდასავლური ნარატივებისა და პროპაგანდის გავლენა ინტერნეტმომხამრებლებზე. ყოველდღიურად ხდებოდა სხვადასხვა ქართულენოვანი ონლაინგამოცემიდან,  ფეისბუქის გვერდიდან და ჯგუფიდან მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, რომლის შემდეგ ხდებოდა იმ ძირითადი თემების, აქცენტების და სენტიმენტების გამოვლენა, რასაც ანტიდასავლური ჯგუფები ყველაზე აქტიურად ავრცელებენ. ასევე ხდებოდა ამ საკითხებზე ინეტრენტმომხმარებლების რეაქციების ანალიზი. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2018 – 1 აგვისტო, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 52,235.
 11. საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი (StratCom), პროექტი “საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი”, გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება „iFact“-თან და ჟურნალ ინდიგოსთან“ პარტნიორიბით. პროექტი უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობას ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლების პროცესში და ინტერნეტსივცრეში პროდასავლური სტრატეგიული ნარატივების გაავრცელებას. სპეციალური ვებპლატფორმისა და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით, “StratCom”-ი ახდენს ათასობით აქტიური ფეისბუქმომხმარებლის მობილიზაციას, რომლებსაც საშუალება აქვთ ჩაერთონ ამ ინიციატივაში და თავად გაავრცელონ პროდასავლური ტექსტები და მესიჯები. ამავდროულად, ჟურნალი „ინდიგო“ ავრცელებს კონკრეტულ ამბებს და ფაქტებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ისტორიული არჩევანის შესახებ, ხოლო ჟურნალისტთა გაერთიანება „iFact“-ი  ატარებს ჟურნალისტურ გამოძიებას, რათა გამოავლინოს ანტიდასავლური ჯგუფების კავშირები და დაფინანსების წყაროები. 1 აპრილი, 2018 – 1 თებერვალი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი:  $ 57,736.
 12. ინტეგრაციაგზა ნატოსა და ევროკავშირისკენ პროექტი “მითი თუ რეალობა?”. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია ანტიდასავლური მითების გასაქარწყლებლად. კერძოდ, რუსთავი 2-ის გადაცემა “სხვა შუადღის” ეთერში ორ კვირაში ერთხელ გადაიცემოდა ტელერუბრიკები ანტიდასავლურ დეზინფორმაციაზე და მითებზე სლოგანით #ძალაევროპაშია. გადაცემის გარდა მომზადდა სოციალური კლიპები ანტიდასავლურ პროპაგანდასა და მითებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2017 – თებერვალი, 2018. ბიუჯეტი: $49,920.
 13. კვლევითი ჟურნალისტიკისა და ადვოკატირების ცენტრი – ფართო საზოგადოების ინფორმირება ევროპის ბაზრის უპირატესობებზე და DCFTA-ის შესაძლებლობებზე. ვებგვერდზე www.EUGeorgia.info 100-მდე სტატიის და მულტიმედია მასალის განთავსება ევროპის ბაზარზის სარგებელზე. რეგიონებში ფერმერებისთვის საინფორმაციო შეხევრების ჩატარება. რეგიონულ ტელევიზიებში თოქ-შოუების ორგანიზება. რომლის დროსაც ექსპერტები და წარმატებული მეწარმეები პირდაპირ ეთერში ფერმერების და დაინტერესებული მოქალაქეების კითხვებს პასუხობენ.  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 1 ნოემბერი, 2017. ბიუჯეტი: $50,000.
 14.  მედიის განვითარების ფონდი“ – ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლება და გავრცელებული მითების საპასუხოდ სტატიების განთავსება ვებგვერდზე mythdetector.ge („მითების დეტქტორი“-ს სერია).  მომზადებულ სტატიებზე ყოველკვირეული სიუჟეტების და ინტერვიუების მომზადება ტელეკომპანია პირველის ეთერში.  მედიაწიგნიერების სემინარები ახალგაზრდებისთვის თბილისსა და რეგიონებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მარტი – 10 ნოემბერი, 2017. ბიუჯეტი: $49,980.
 15.  საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო საქართველოს რეგიონებში საინფორმაციო კამპანია ლოზუნგით „ძალა ერთობაშია, ძალა ევროპაშია“. კამპანიის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს რაიონულ ცენტრებსა და სოფლებში მოეწყო საჯარო შეხვედრები და ღონისძიებები ცნობილი ადამიანების და ექსპერტების მონაწილეობით. ღონისძიებები ჩატარდა აჭარაში, სამეგრელოში და იმერეთში. თემატური შეხვედრები და დისკუსიები დაეთმო რეგიონისთვის სპეციფიკურ საკითხებს, იმ მნიშვნელოვან თემებს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე მეტად აინტერესებს. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 ოქტომბერი, 2017. ბიუჯეტი: $49,600.
 16. CRRC-Georgia და „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“, პროექტი „STOP“ (Safe Transit Options for Passengers – უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის) – საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის უსაფრთხოების გაზრდა და ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული მიდგომების გამოყენებით. პროექტის ბიუჯეტი $49,330, ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 1 მარტი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: კობა თურმანიძე, koba@crrccenters.org
 17. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, პროექტი “საგზაო უსაფრთხოების პრობლემის ეფექტური გადაწყვეტის გზები საქართველოში” – საგზაო უსაფრთხოების სფეროში ეფექტური გადაწყვეტის გზების შესახებ (ქულათა სისტემა, მოძრავი კამერები და სხვა) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსის მშენებლობა. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2016 – 27 ინავარი, 2016. ბიუჯეტი: $ 15,000
 18. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, პროექტი “დამოუკიდებელი მედიის გარემოს ხელშეწყობა” – მედიის ბაზარზე რეკლამის განთავსების ტენდენციების და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი საერთაშორისო შედარებით კონტექსტში. პროექტის ბიუჯეტი: $ 13,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბერი, 2015 – 15 მარტი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო რობაქიძე nino.robakidze@transparency.ge.
 19. მედიის განვითარების ფონდი (MDF), პროექტი “საქართველოს მედიის ბაზარი: ახალი ტენდენციები და პოლიტიკის საკითხები” – სახელმწიფო ფინანსების გამოყენების ტენდენციები მედიაში და მისი გავლენა მედიის კონტენტსა და დამოუკიდებლობაზე.  პროექტის ბიუჯეტი: $ 13,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბერი, 2015 – 15 ივნისი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია:თამარ კინწურაშვილი, tamunaki@gmail.com.
 20. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტი “დამოუკიდებელი მედიის გარემოს ხელშეწყობა” – ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის კონტექსტში „მასთ ქერი-მასთ ოფერის“ პრინციპის, მედიის მფლობელობის და სატელივიზიო რეიტინგების გაზომვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი. პროექტის ბიუჯეტი: $ 12,990. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2015 – 1 ივლისი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ გვარამაძე, tgvaramadze@gyla.ge.
 21. მედიის განვითარების ფონდი  (MDF), პროექტი “მითების მსხვრევა და მოსახელობის ინფორმირება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით” – მოსახლეობისთვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 79, 870. პროექტის ხანგრძლივობა: 2 ივლისი, 2015 – 30 აპრილი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ კინწურაშვილი, tamunaki@gmail.com.
 22. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), პროექტი “ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმება საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად” – EPRC-ი საქართველოში მოქმედ ფერმერებს და სოფლის მეურნეობის  გადამამუშავებელ მცირე საწარმოებს დაეხმარება შესაბამისობაში მოვიდნენ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) მოთხოვნებთან. პროექტის ბიუჯეტი – $49.920. ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 1 მარტი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო ევგენიძე, nevgenidze@eprc.ge
 23. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), პროექტი “სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და  უსაფრთხოების ინსპექციის ამუშავების ხელშეწყობა” – მომუშავეთა სამუშაო პირობების და უსაფრთხოების დაცვის სფეროში მიმიდნარე რეფორმების დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან. პროექტის ბიუჯეტი: $ 79,177. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2015 – 31 ოქტომბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამთა მიქელაძე,  t.mikeladze@yahoo.com
 24. კონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), პროექტი “საქართელოში მაღალი დონის საჯარო მოხელეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებისთვის საჯარო პოლიტიკის ანალიზის 5-დღიანი ინტენსიური კურსის პროგრამის შემუშავება და ჩატარება” – პროექტი გულისმხობს “ლიდერთა აკადემიის” კურსის მხარდაჭერას. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2015 – 31 იანვარი, 2016.  პროექტის ბიუჯეტი – $ 19,921.