დასრულებული გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის გრანტები (Citizen Outreach Grants)

 1. ქალები რეგიონის განვითარებისთვის, პროექტი „ქალების ხმა თვითმართველობაში“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შვიდ თემში (ბახვი, ლაითური, ნარუჯი, ნასაკირალი, ლიხაური, ძიმითი და დვაბზუ) ეხმარება ქალებს მობილიზაციასა და თვითორგანიზებაში, რომ მათ საკუთარი საჭიროებები საარჩევნო კანდიდატებს წარუდგინონ და წინასაარჩევნო დისკუსიები და დებატები გამართონ. პროექტი აგრეთვე ეხმარება ქალ ამომრჩევლებს, რომ მოხდეს მათი საჭიროებების ასახვა  2018 და 2019 წლების თვითმართველობის საბიუჯეტო პროგრამებში. 17 ივლისი, 2017 – 17 თებერვალი,  2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,598 $
 2. ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვისპროექტი ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდაჭერა“. პროექტის ფარგლებში გაიმართება აქტიური საინფიორმაციო კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კამპანიის მიზანია ქალების მობილიზება, ინფორმირება და ჩართვა, რომ მათ მოახდინონ საკუთარი საჭიროებების იდენტიფიცირება და წარუდგინონ ეს საჭიროებები საარჩევნო კანდიდატებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი -17 დეკემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 14,990 $.
 3. სამცხეჯავახეთის მედიაცენტრი, პროექტი ქალები ქალებისთვის“. პროექტის  ფარგლებში მოხდება ბორჯომის, ახლაციხის, მარნეულისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებიდან აქტიური ქალების მობილიზება, რათა მათ საკუთარ თემებში შეძლონ ქალი ამომრჩევლების მობილიზება და მათი ძირითადი საჭიროებების იდენტიფიცირება, შემდეგ კი ამ საჭიროებების განხილვა საარჩევნო კანდიდატებთან. სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრი სხვადასხვა მედიასაშუალებების გამოყენებით გეგმავს ქალი ამომრჩევლის, როგორც განსხვავებული საჭიროების მქონე ამომრჩევლის ჯგუფის გამოკვეთას და მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას როგორც წინასაარჩევნო, ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდში.  პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი, 2017 – 17 იანვარი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,970 $.
 4. ლევან მიქელაძის ფონდი, პროექტი „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩეველის ჯგუფის ფორმირება“. პროექტი ეხმარება ქალ ამომრჩევლებს ახალციხეში, ახალქალაქში და მარნეულში, რომ მათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, ერთობლივად შეძლონ საკუთარი ინტერესებისა და საჭიროებების გამოკვეთა და შემდეგ ამ საჭიროებების განხილვა საარჩევნო სუბექტებთან. ამ მიზნით, მოხდება ქალი ამომრჩევლების ინფრომრიება და მათი უნარ-ჩვევების გაძლიერება  ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობის, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებსა და ქალ ამომრჩევლებს შორის კომუნიკაციის მნიშვნ3ელობის შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი – 17 დეკემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 14,998 $.
 5. რადარამი, პროექტი: საზოგადოების ინფორმირება რუსული პროპაგანდის შესახებ. პროექტის მიზანია ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლება და მოსახლეობის ინფორომირება რუსული პროპაგანდის შესახებ. ამ მიზნით ორგანიზაცია მოაწყობს  პიტერ პომერანცევის წიგნის  არაფერია ნამდვილი და ყველაფერი შესაძლებელია: მოგზაურობა თანამედროვე რუსეთშისაჯარო განხილვებს საქართველოს რეგიონებში (20 ქალაქში). ამას გარდა, წიგნში ნახსენები დეზინფორმაციის გავრცელების ძირითადი ხერხების და მეთოდების შესახებ მომზადება საინფორმაციო მასალები. პროექტის ხარგრძლივობა – 1 აპრილი – 30 ნოემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 15,000 $.
 6. სამოქალაქო აქტივიზმისა და თანასწორობის ცენტრი. პროექტი “ქალები საქართველოდან” – პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ამავე სახელწოდების მქონე პოპულარული Facebook გვერდის ფუნქციონირებას. ამ გვერდზე ქვეყნდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ქალების პირადი ისტორიები, თუ როგორ ახერხებენ ისინი გენდერული ბარიერების და სტერეოტიპების გადალახვას და აქტიურ სოციალურ ცხოვრებას. სიღრმისეული ინტერვიუები რესპონდენტებთან და ფოტოები მათი ცხოვრების საინტერესო სურათს ქმნიან. ACCESS-ის დახმარებით მომზადდება 60 ახალი ისტორია. პროექტის მიზანია ფართო საზოგადოების ინფორმირება იმ ხშირად უხილავი ბარიერების შესახებ, რასაც საქართველოში ყველა ქალი აწყდება, მიუხედავათ მათი განათლებისა, წარმომავლობისა თუ სოციალური კუთვნილებისა. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი – 30 ნოემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,920.
 7. JumpStart Georgia – პროექტი “მაღლა ცაში” – ჰაერის დაბინძურების ნეგატიური შედეგების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება და გაააქტიურება. ამ მიზნით JumpStart Georgia-მ შექმნა ონლაინ პლატფორმა www.filter.ge, სადაც ავრცელებდა ვიზუალურ მასალას (ინფოგრაფიკებს) ჰაერის დაბინძურების და მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ორგანიზაციამ ასევე ჩაატარა ფოკუს-ჯგუფები, რათა შეეფასებინა მოსახლეობის ინფორმირებულობა ჰაერის დაბინძურების და მისი შედეგების შესახებ, და გამოეყენებინა ფოკუს-ჯგუფების შედეგები უფრო ეფექტიანი საინფორმაციო კამპანიის საწარმოებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2016 – 30 ივნისი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი: $14,930.
 8. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი (გურჯაანი), პროექტი “ახმეტის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში (მაღალმთიან დასახლებებში) თვითმმართველობების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა”  –  მაღალმთიან დასახლებებში (თუშეთის, პანკისის ხეობის, უკანა ფშავის, ხევსურეთისა და გუდამაყარის სოფლებში) მოსახლეობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობა; ასევე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების ჩამოყალიბება და გაძლიერება.  პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,835. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი- 1 სექტემბერი, 2015. საკონტაქტო ინფორმაცია: akhmeta.gela@gmail.com
 9. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (ბათუმის ფილიალი), პროექტი “მართე შენი ქალაქი” – ქ. ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტური მოდელის დანერგვა (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გაძლიერება და საზოგადოების ჩართულობის სხვა მექანიზმების დანერგვა); ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,990. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 31 იანვარი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: natia@civilin.org
 10. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო – საქართველო (ქუთაისი), პროექტი „მიიღე მონაწილეობა მართვაში”-იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა: მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებისა და მექანიზმების შესახებ სახელმძღვანელოს შემუშავება, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების თანამშრომლობა, მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით ადგილობრივი პრობლემების ადვოკატირება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,975. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 1 დეკემბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: nino.tvaltvadze@gmail.com
 11. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი (ოზურგეთი), პროექტი „ინფორმირების სისტემის ამოქმედება, თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად“ – თვითმმრთველობის პროცესში მოქალქეთა ჩართულობის გაზრდა ინტერესთა ჯგუფების ჩამოყალიბებით და გაძლიერებით, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით (დაინტერესებული მოსახლეობისთვის საკრებულოს საქმიანობების შესახებ შეტყობინებების (მესიჯების) დაგზავნა), საკრებულოში მოსახლეობის ინფორმირების წესის ცვლილების ადვოკატირებით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,520. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 31 დეკემბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: yscozurgeti@gmail.com
 12. ეთნოსთაშორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი (თბილისი), პროექტი „არჩევნების კომიქს-ტენტი“ – არაფორმალური განათლების ინოვაციური მეთოდებით საპარლამენტო არჩევნებისა და ზოგადად არჩევნების არსის შესახებ სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ინფორმირება და მათი არჩევნებში მონაწილეობის წახალისება. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობით მომზადდება ორენოვანი (ქართულ-სომხური) კომიქსები საარჩევნო თემაზე; ახალციხეში, ახალქალაქში, ნინოწმინდაში და ადიგენში მოეწყობა ორდღიანი საინფორმაციო ღონისძიებები – „კომიქს ტენტები“ სადაც მოქალაქეებს მიაწვდიან ინფორმაციას საარჩევნო საკითხებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 აგვისტო – 14 ოქტომბერი, 2016. პროექტის ნიუჯეტი – $14,905.
 13. სტეფანწმიდა (ყაზბეგი), პროექტი „ ადვოკატირება ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის უფლებების და ინტერესების დასაცავად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას“ – საარჩევნო პროცესებში ყაზბეგის მოსახლეობის ცოდნისა და ჩართულობის ამაღლება, მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება და მაჟორიტარობის კანდიდატების ინფორმირება ამ პრობლემების შესახებ. ასევე, წინასაარჩევო პერიოდში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების და ყაზბეგის მოსახლეობას შორის ღია შეხვედრების ორგანიზება. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აგვისტო – 15 ნოემბერი, 2016. პროექტის ბიუჯეტი – $ 7,983.
 14. კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი (კახეთი), პროექტი “პანკისის მოსახლეობის ჩართვა თვითმმართველობის რეფორმაში” – პანკისელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა საკუთარი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად და მათი როლის გაზრდა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,250. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ ბექაური, krdf@krdf.ge.
 15. აჰუაჰუ – ფონდი კულტურის განვითარებისთვის (თბილისი), პროექტი “თავისუფალი კონოჩვენებები” – საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კულტურული ცხოვრების გასააქტიურებლად ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურება; თავისუფალი კინოჩვენებების და შემდგომი დისკუსიების  ორგანიზება და მუნიციპალური კინოთეატრების იდეის მხარდამჭერთა მობილიზება. პროექტის ბიუჯეტი: $14, 990.  საკონტაქტო ინფორმაცია: ანა ლომიძე anukalomidze@gmail.com.
 16. კავშირი „ვეჟინი“, პროექტი “ადრეული ქორწინება – გაუცნობიერებელი პასუხსიმგებლობა” – კახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონების მოსახლეობაში ადრეული ქორწინების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14,450. საკონტაქტო ინფორმაცია: ლაურა ხარიტონაშვილი, Vejini2000@yahoo.com.
 17. ასოციაცია „ჭიათურელთა კავშირი“, პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება ჭიათურის გარემოსდაცვითი პრობლემების შემსუბუქებისათვის” – ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზება ჭიათურაში არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაწყვეტისთვის. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14, 235. საკონტაქტო ინფორმაცია: შოთა გაფრინდაშვილი – Chiatura2010@gmail.com
 18. ბორჯღალი (აჭარა), პროექტი “100” – სოციალური საწარმოს შექმნა (საბავშვო წიგნების მაღაზია) და ადვოკატირება სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და 100 წელს მიღწეული/გადაცილებული მოხუცებისთვის აჭარაში. საკონტაქტო ინფორმაცია: ილია გუჩმანიძე, iguchmanidze@gmail.com
 19. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი (კახეთი). პროექტი “ახალგაზრდების ჩართულობისა და სამოქალაქო აქტიურობის მხარდაჭერა პანკისის ხეობაში” – მედიის მიერ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების საკითხების გაშუქება, ეთნიკურად ქისტი ახალგაზრდების უნარების გაძლიერება – მათთვის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის საფუძვლების სწავლება, და მცირემასშტაბიანი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროექტის ბიუჯეტი:$ 14, 973. საკონტაქტო ინფორმაცია: გელა მთივლიშვილი –ngo.cca.office@gmail.commailto:mtivlishvili@gmail.com.
 20. საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი (თბილისი), პროექტი “ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია (კახეთის რეგიონში)” – პანკისსა და თელავში ახალგაზრდებისთვის ევროკავშირსა და NATO-ს შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მომზადება ტრენერებად. რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ევროკავშირისა და NATO-ს შესახებ. პროექტის ბიუჯეტი: $14, 751. საკონტაქტო ინფორმაცია: თინათინ ბრეგვაძე, tikovar@yahoo.com.
 21. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ (იმერეთი), პროექტი “პატარა მდინარეები – დიდი პრობლემები” – ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის ინფორმირება წყალდიდობისა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების მზადყოფნისა და პრევენციის შესახებ. პროექტის ბიუჯეტი: $ 14, 940. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი 2015 – 30 აპრილი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ მოსეშვილი, tamarmoseshvili@yahoo.com.

 

საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (Public Policy and Accountability Grants)

 1. ინტეგრაციაგზა ნატოსა და ევროკავშირისკენ პროექტი “მითი თუ რეალობა?”. პროექტის ფარგლებში ჩაატარდა საინფორმაციო კამპანია ანტიდასავლური მითების გასაქარწყლებლად. კერძოდ, რუსთავი 2-ის გადაცემა “სხვა შუადღის” ეთერში ორ კვირაში ერთხელ გადაიცემოდა ტელერუბრიკები ანტიდასავლურ დეზინფორმაციაზე და მითებზე სლოგანით #ძალაევროპაშია. გადაცემის გარდა მომზადდა სოციალური კლიპები ანტიდასავლურ პროპაგანდასა და მითებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2017 – თებერვალი, 2018. ბიუჯეტი: $49,920.
 2. კვლევითი ჟურნალისტიკისა და ადვოკატირების ცენტრი – ფართო საზოგადოების ინფორმირება ევროპის ბაზრის უპირატესობებზე და DCFTA-ის შესაძლებლობებზე. ვებგვერდზე www.EUGeorgia.info 100-მდე სტატიის და მულტიმედია მასალის განთავსება ევროპის ბაზარზის სარგებელზე. რეგიონებში ფერმერებისთვის საინფორმაციო შეხევრების ჩატარება. რეგიონულ ტელევიზიებში თოქ-შოუების ორგანიზება. რომლის დროსაც ექსპერტები და წარმატებული მეწარმეები პირდაპირ ეთერში ფერმერების და დაინტერესებული მოქალაქეების კითხვებს პასუხობენ.  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 1 ნოემბერი, 2017. ბიუჯეტი: $50,000.
 3.  მედიის განვითარების ფონდი“ – ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლება და გავრცელებული მითების საპასუხოდ სტატიების განთავსება ვებგვერდზე mythdetector.ge („მითების დეტქტორი“-ს სერია).  მომზადებულ სტატიებზე ყოველკვირეული სიუჟეტების და ინტერვიუების მომზადება ტელეკომპანია პირველის ეთერში.  მედიაწიგნიერების სემინარები ახალგაზრდებისთვის თბილისსა და რეგიონებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მარტი – 10 ნოემბერი, 2017. ბიუჯეტი: $49,980.
 4.  საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო საქართველოს რეგიონებში საინფორმაციო კამპანია ლოზუნგით „ძალა ერთობაშია, ძალა ევროპაშია“. კამპანიის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს რაიონულ ცენტრებსა და სოფლებში მოეწყო საჯარო შეხვედრები და ღონისძიებები ცნობილი ადამიანების და ექსპერტების მონაწილეობით. ღონისძიებები ჩატარდა აჭარაში, სამეგრელოში და იმერეთში. თემატური შეხვედრები და დისკუსიები დაეთმო რეგიონისთვის სპეციფიკურ საკითხებს, იმ მნიშვნელოვან თემებს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე მეტად აინტერესებს. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 ოქტომბერი, 2017. ბიუჯეტი: $49,600.
 5. CRRC-Georgia და „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“, პროექტი „STOP“ (Safe Transit Options for Passengers – უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის) – საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის უსაფრთხოების გაზრდა და ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული მიდგომების გამოყენებით. პროექტის ბიუჯეტი $49,330, ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 1 მარტი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: კობა თურმანიძე, koba@crrccenters.org
 6. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, პროექტი “საგზაო უსაფრთხოების პრობლემის ეფექტური გადაწყვეტის გზები საქართველოში” – საგზაო უსაფრთხოების სფეროში ეფექტური გადაწყვეტის გზების შესახებ (ქულათა სისტემა, მოძრავი კამერები და სხვა) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსის მშენებლობა. პროექტის ხანგრძლივობა: 26 სექტემბერი, 2016 – 27 ინავარი, 2016. ბიუჯეტი: $ 15,000
 7. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, პროექტი “დამოუკიდებელი მედიის გარემოს ხელშეწყობა” – მედიის ბაზარზე რეკლამის განთავსების ტენდენციების და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი საერთაშორისო შედარებით კონტექსტში. პროექტის ბიუჯეტი: $ 13,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბერი, 2015 – 15 მარტი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო რობაქიძე nino.robakidze@transparency.ge.
 8. მედიის განვითარების ფონდი (MDF), პროექტი “საქართველოს მედიის ბაზარი: ახალი ტენდენციები და პოლიტიკის საკითხები” – სახელმწიფო ფინანსების გამოყენების ტენდენციები მედიაში და მისი გავლენა მედიის კონტენტსა და დამოუკიდებლობაზე.  პროექტის ბიუჯეტი: $ 13,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ოქტომბერი, 2015 – 15 ივნისი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია:თამარ კინწურაშვილი, tamunaki@gmail.com.
 9. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტი “დამოუკიდებელი მედიის გარემოს ხელშეწყობა” – ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის კონტექსტში „მასთ ქერი-მასთ ოფერის“ პრინციპის, მედიის მფლობელობის და სატელივიზიო რეიტინგების გაზომვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი. პროექტის ბიუჯეტი: $ 12,990. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2015 – 1 ივლისი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ გვარამაძე, tgvaramadze@gyla.ge.
 10. მედიის განვითარების ფონდი  (MDF), პროექტი “მითების მსხვრევა და მოსახელობის ინფორმირება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით” – მოსახლეობისთვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 79, 870. პროექტის ხანგრძლივობა: 2 ივლისი, 2015 – 30 აპრილი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამარ კინწურაშვილი, tamunaki@gmail.com.
 11. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), პროექტი “ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმება საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად” – EPRC-ი საქართველოში მოქმედ ფერმერებს და სოფლის მეურნეობის  გადამამუშავებელ მცირე საწარმოებს დაეხმარება შესაბამისობაში მოვიდნენ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) მოთხოვნებთან. პროექტის ბიუჯეტი – $49.920. ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2016 – 1 მარტი, 2017. საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო ევგენიძე, nevgenidze@eprc.ge
 12. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), პროექტი “სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და  უსაფრთხოების ინსპექციის ამუშავების ხელშეწყობა” – მომუშავეთა სამუშაო პირობების და უსაფრთხოების დაცვის სფეროში მიმიდნარე რეფორმების დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან. პროექტის ბიუჯეტი: $ 79,177. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2015 – 31 ოქტომბერი, 2016. საკონტაქტო ინფორმაცია: თამთა მიქელაძე,  t.mikeladze@yahoo.com
 13. კონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), პროექტი “საქართელოში მაღალი დონის საჯარო მოხელეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებისთვის საჯარო პოლიტიკის ანალიზის 5-დღიანი ინტენსიური კურსის პროგრამის შემუშავება და ჩატარება” – პროექტი გულისმხობს “ლიდერთა აკადემიის” კურსის მხარდაჭერას. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2015 – 31 იანვარი, 2016.  პროექტის ბიუჯეტი – $ 19,921.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*