მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის გრანტები (Citizen Outreach Grants)

 1. ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის, პროექტი „ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდაჭერა“. პროექტის ფარგლებში გაიმართება აქტიური საინფიორმაციო კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კამპანიის მიზანია ქალების მობილიზება, ინფორმირება და ჩართვა, რომ მათ მოახდინონ საკუთარი საჭიროებების იდენტიფიცირება და წარუდგინონ ეს საჭიროებები საარჩევნო კანდიდატებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი -17 დეკემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 14,990 $.
 2. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგანტო – საქართველო, პროექტი „მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმართველობაში“. პროექტის მიზანია იმერეთის რეგიონში მცხოვრები ქალების მობილიზება და გაძლიერება, რომ მათ მოახდინონ საკთარი საჭიროებების იდენტიფიცირება და ამ საჭიროებების განხილვა პოლიტიკურ პარტიებთან და სააარჩევნო კანდიდატებათან ერთად. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, „ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო – საქართველო“ გეგმავს თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების საქმიანობის მონიტორინგს, თუ რამდენად ითვალისწინებენ ისინი ქალი ამომრჩევლის საჭიროებებს და რამდენად აისახა ეს საჭიროებები სხვადასხვა პროგრამაში თუ გეგმაში. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი, 2017 – 17 აპრილი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,990 $.
 3. ლევან მიქელაძის ფონდი, პროექტი „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩეველის ჯგუფის ფორმირება“. პროექტი ეხმარება ქალ ამომრჩევლებს ახალციხეში, ახალქალაქში და მარნეულში, რომ მათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, ერთობლივად შეძლონ საკუთარი ინტერესებისა და საჭიროებების გამოკვეთა და შემდეგ ამ საჭიროებების განხილვა საარჩევნო სუბექტებთან. ამ მიზნით, მოხდება ქალი ამომრჩევლების ინფრომრიება და მათი უნარ-ჩვევების გაძლიერება  ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობის, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებსა და ქალ ამომრჩევლებს შორის კომუნიკაციის მნიშვნ3ელობის შესახებ. პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი – 17 დეკემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 14,998 $.
 4. სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრი, პროექტი „ქალები ქალებისთვის“. პროექტის  ფარგლებში მოხდება ბორჯომის, ახლაციხის, მარნეულისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებიდან აქტიური ქალების მობილიზება, რათა მათ საკუთარ თემებში შეძლონ ქალი ამომრჩევლების მობილიზება და მათი ძირითადი საჭიროებების იდენტიფიცირება, შემდეგ კი ამ საჭიროებების განხილვა საარჩევნო კანდიდატებთან. სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრი სხვადასხვა მედიასაშუალებების გამოყენებით გეგმავს ქალი ამომრჩევლის, როგორც განსხვავებული საჭიროების მქონე ამომრჩევლის ჯგუფის გამოკვეთას და მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას როგორც წინასაარჩევნო, ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდში.  პროექტის ხანგრძლივობა: 17 ივლისი, 2017 – 17 იანვარი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,970 $.
 5. ქალები რეგიონის განვითარებისთვის, პროექტი „ქალების ხმა თვითმართველობაში“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შვიდ თემში (ბახვი, ლაითური, ნარუჯი, ნასაკირალი, ლიხაური, ძიმითი და დვაბზუ) ეხმარება ქალებს მობილიზაციასა და თვითორგანიზებაში, რომ მათ საკუთარი საჭიროებები საარჩევნო კანდიდატებს წარუდგინონ და წინასაარჩევნო დისკუსიები და დებატები გამართონ. პროექტი აგრეთვე ეხმარება ქალ ამომრჩევლებს, რომ მოხდეს მათი საჭიროებების ასახვა  2018 და 2019 წლების თვითმართველობის საბიუჯეტო პროგრამებში. 17 ივლისი, 2017 – 17 თებერვალი,  2018. პროექტის ბიუჯეტი – 14,598 $.
 6. რადარამი, პროექტი: „საზოგადოების ინფორმირება რუსული პროპაგანდის შესახებ“. პროექტის მიზანია ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლება და მოსახლეობის ინფორომირება რუსული პროპაგანდის შესახებ. ამ მიზნით ორგანიზაცია მოაწყობს  პიტერ პომერანცევის წიგნის  “არაფერია ნამდვილი და ყველაფერი შესაძლებელია: მოგზაურობა თანამედროვე რუსეთში“ საჯარო განხილვებს საქართველოს რეგიონებში (20 ქალაქში). ამას გარდა, წიგნში ნახსენები დეზინფორმაციის გავრცელების ძირითადი ხერხების და მეთოდების შესახებ მომზადება საინფორმაციო მასალები. პროექტის ხარგრძლივობა – 1 აპრილი – 30 ნოემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – 15,000 $.
 7. დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა სახლი გაზეთ ‘ბათუმელებთან“ პარტნიორობაში, პროექტი “ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ აჭარაში”. ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლებისა და რუსული პროპაგანდის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით აჭარაში ჩატარდება საინფორმაციო კამპანია, რაც გულისხმობს ლექციებს, საჯარო შეხვედრებს ქალაქის და სოფლის მოსახლეობასთან, ვიდეოკლიპებს, ქუჩაში ინსტალაციებს და ა.შ. საჯარო შეხვედრებს და ლექციებს წარუძღვებიან ექსპერტები და საბჭოთა კავშირის ისტორიის მკვლევარები. პროექტის ხანგრძლივობა: 24 აპრილი, 2017 – 1 მარტი, 2018. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,945.
 8. სამოქალაქო აქტივიზმისა და თანასწორობის ცენტრი. პროექტი “ქალები საქართველოდან” – პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ამავე სახელწოდების მქონე პოპულარული Facebook გვერდის ფუნქციონირებას. ამ გვერდზე ქვეყნდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ქალების პირადი ისტორიები, თუ როგორ ახერხებენ ისინი გენდერული ბარიერების და სტერეოტიპების გადალახვას და აქტიურ სოციალურ ცხოვრებას. სიღრმისეული ინტერვიუები რესპონდენტებთან და ფოტოები მათი ცხოვრების საინტერესო სურათს ქმნიან. ACCESS-ის დახმარებით მომზადდება 60 ახალი ისტორია. პროექტის მიზანია ფართო საზოგადოების ინფორმირება იმ ხშირად უხილავი ბარიერების შესახებ, რასაც საქართველოში ყველა ქალი აწყდება, მიუხედავათ მათი განათლებისა, წარმომავლობისა თუ სოციალური კუთვნილებისა. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი – 30 ნოემბერი, 2017. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,920.

საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (Public Policy and Accountability Grants) 

 1. ინტეგრაციაგზა ნატოსა და ევროკავშირისკენ პროექტი “მითი თუ რეალობა?”. პროექტის ფარგლებში ჩაატარდება საინფორმაციო კამპანია ანტიდასავლური მითების გასაქარწყლებლად. კერძოდ, რუსთავი 2-ის გადაცემა “სხვა შუადღის” ეთერში ორ კვირაში ერთხელ გავა ტელერუბრიკები ანტიდასავლურ დეზინფორმაციაზე და მითებზე. გადაცემის გარდა მომზადდება სოციალური კლიპები ანტიდასავლურ პროპაგანდასა და მითებზე. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2017 – 15 იანვარი, 2018. ბიუჯეტი: $49,920.
 2. კვლევითი ჟურნალისტიკისა და ადვოკატირების ცენტრი მოსახლეობას მიაწვდის ინფორმაციას, თუ რა უპირატესობები აქვს ევროპის ბაზარს და რა შესაძლებლობებს სთავაზობს DCFTA ქართველ ფერმერებს და მეწარმეებს. ვებგვერზე www.EUGeorgia.info ორგანიზაცია მოამზადებს 100-მდე სტატიას ქართველ ფერმერებზე და ევროპის ბაზარზე, პრაქტიკულ სარგებელზე, შემოგვთავაზებს შედარებით ანალიზს რეგიონულ ბაზრებს შორის და ა.შ. გარდა ამისა, ცენტრი რეგიონებში ჩაატარებს ათეულობით საინფორმაციო შეხვედრას და GARB-თან ერთად ადგილობრივ ტელევიზიებში მოაწყობს ინტერაქტიულ თოქ-შოუებს, რომლის დროსაც ექსპერტები და წარმატებული მეწარმეები პირდაპირ ეთერში ფერმერების და დაინტერესებული მოქალაქეების კითხვებს გასცემენ პასუხს. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი – 1 ნოემბერი, 2017. ბიუჯეტი: $50,000.
 3.  მედიის განვითარების ფონდი“  თავის ვებგვერდზე www.eurocommunicator.ge განათავსებს  სტატიებს ანტიდასავლური მითების საპასუხოდ („მითების დეტქეტორი“-ს სერია).  მოსახლეობაში მედიაწიგნიერების დონის ამაღლებისა და ანტიდასავლური მითების გაქარწყლების მიზნით,  ტელეკომპანია პირველი მოამზადებს ყოველკვირეულ ტელესიუჟეტებს და ინტერვიუებს „მედიის განვითარების ფონდის“ მკვლევარების მონაწილეობით. პროექტის ფარგლებში ასევე მომზადდება საინფორმაციო ვიდეორგოლები, რომელშიც ნაჩვენები იქნება, თუ რამდენად ახლოსაა დასავლური ღირებულებები ქართულ კულტურასთან და იდენტობასთან. „მედიის განვითრების ფონდი“ ასევე ჩაატარებს მედიაწიგნიერების სემინარებს ახალგაზრდებისთვის თბილისსა და რეგიონებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მარტი – 10 ნოემბერი, 2017. ბიუჯეტი: $49,980.
 4.  საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო „კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოს“ 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად საქართველოს რეგიონებში ფართომასშტაბიან საინფორმაციო კამპანიას ჩაატარებს ლოზუნგით „ძალა ერთობაშია, ძალა ევროპაშია“. კამპანიის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს რაიონულ ცენტრებსა და სოფლებში მოეწყობა საჯარო შეხვედრები და ღონისძიებები ცნობილი ადამიანების და ექსპერტების მონაწილეობით. ღონისძიებები ჩატარდება აჭარაში, სამეგრელოში და იმერეთში. თემატური შეხვედრები და დისკუსიები დაეთმობა რეგიონისთვის სპეციფიკურ საკითხებს, იმ მნიშვნელოვან თემებს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე მეტად აინტერესებს. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი – 15 ოქტომბერი, 2017. ბიუჯეტი: $49,600.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*