მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის გრანტები (Citizen Outreach Grants)

 1. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია, პროექტი “თემზე დაფუძნებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება შავი წყლის ხეობაში”. პროექტის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა თემზე დაფუძნებული ტურისტული პროდუქტების განვითარებაში ჩაერთვება. პროექტი ხორციელდება ადგილობრივ აქტივისტებთან პარტნიორობით. პროექტის ხანგრძლივობა – 1 იანვარი – 31 აგვისტო, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,890.
 2. ქალები საქართველოდან, პროექტი “ქალები საქართველოდან”. პოპულარული Facebook გვერდის და ვებგვერდის  განახლება ახალი ისტორიებით და მულტიმედია მასალით, რომლის მიზანია გენდერული ბარიერების და სტერეოტიპების გამოაშკარავება და გადალახვა. პროექტის ხანგრძლივობა – 15 იანვარი – 31 მაისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 14,998.
 3. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) – ზემო სვანეთში დიდი ჰესების მშენებელობის მონიტორინგი და ამ პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების  დაცვა,  ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ინიციატივებში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება „მწვანე ადვოკატირების პლატფორმა“, რომლის საქმიანობაც ორიენტირებული იქნება გარემოს დაცვის საკითხებზე. პროექტი ხორციელდება მწვანე ალტერნატივასთან პარტნიორობით. პროექტის ხანგრძლივობა –  15 იანვარი – 15 აგვისტო, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 15,000.
 4. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) – რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების მოსახლეობის დახმარება მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებაში. ამ მიზნით საია მოსახლეობას გაუწევს იურიდიულ კონსულტაციებს, ჩაუტარებს ტრენინგებს და დაეხმარება ადვოკატირების კამპანიების წარმოებაში.   პროექტის ხანგრძლივობა –  15 იანვარი – 31 აგვისტო, 2019. პროექტის ბიუჯეტი – $ 15,000.
 5. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი. პროექტი”„ელექტრონული მექანიზმები ღია თვითმ-მართველობისათვის“. პროექტის მიზანია ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების დანერგვა და მოქალაქეების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა. ამ მიზნით, ორგანიზაცია აქტიურად იმუშავებს როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ასევე მოსახლეობასთან, რათა მუნიციპალურ დონეზე დაინერგოს ონლაინ პეტიციების პლატფორმა. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება გამოკითხვა ზოგიერთი მუნიციპალიური სერვისების მიმართ მოსახლეობის კმაყოფილების დონის დასადგენად. კვლევის შედეგად ადგილობრივ თვითმმართველობას მიეწოდება კონკრეტული ინდიკატორები, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესოს მუნიციპალური სერვისების მიწოდება. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 მარტი, 2018 – 15 თებერვალი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: 14,598 $.

 

საჯარო პოლიტიკის მონიტორინგისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები

 1. ორბელიანი საქართველო, პროექტი “საზოგადოებრივი ნდობისა და მედეგობის გაზრდა ქვემო ქართლში” – ქვემო ქართლის რეგიონში ეთნიკურად აზრებაიჯანელი ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა. პროექტის ხანგრძლივობა – 1 იანვარი-31 ივლისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 29,750.
 2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), პროექტი – “მედეგობის და ნდობის გაზრდა”. პროექტის მიზანია რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის შემცირება ახალგაზრდების ჩართულობისა და გაძლიერების გზით. პროექტის ფარგლებში, საია პანკისელ ახალგაზრდებს ჩაუტარებს ტრენინგებს სამოქალაქო ჩართულობის, ანგარიშვალდებულების და ადვოკატირების საკითხებში. ახალგაზრდები ასევე მოემზადებიან დებატების ტექნიკაში, რის შემდეგაც მონაწილეობას მიიღებენ დებატების ტურნირებში. საია ასევე მხარს დაუჭერს ახალგაზრდების ინიციატივებს, რაც ხელს შეუწყობს მათ ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 დეკემბერი, 2018 – 15 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 30,000.
 3. საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, პროექტი “ძალა ევროპაშია”. პროექტის მიზანია ანტიდასავლური მითების გაქარწყლება და მოსახლეობის ინფორმირება დასავლურ ღირებულებებზე და საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე. ამ მიზნით, ორ კვირაში ერთხელ, რუსთავი 2-ის შაბათის შუადღის ეთერში გადის 20-წუთიანი რუბრიკა “ძალა ევროპაშია”. ყოველი რუბრიკა იწყება სპეციალურად ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით და გრძელდება დისკუსიით, რომელსაც უძღვებიან პოპულარული წამყვანები და მწერლები. გადაცემების შემდეგ მზადდება მოკლე საინფორმაციო ვიდეოები, სადაც შეჯამებულია გადაცემის მთავარი მესიჯები, ფაქტები და არგუმენტები. საინფორმაციო ვიდეოები რუსთავი 2-ის ეთერში დღეში რამდენიმეჯერ გადაიცემა. პროექტის ხანგრძივობა: 25 აპრილი, 2018 – 1 მაისი, 2019. პრექტის ბიუჯეტი: 49,920 $.
 4. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), პროექტი „თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა“. პროექტის მიზანია თბილისის განვითარებაზე პასუხისმგებელი ძირითადი ერთეულის – ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ მუშაობის გამჭირვალობის და ანგარიშვალედბულების გაზრდა, და ამით თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის უკეთ დაცვა. ამ მიზნით, „საია“ განახორციელებს „თბილისის განვითარების ფონდის“ საქმიანობის მონიტორინგს. „თბილისის ჰამქართან“ თანამშრომლობით შეფასდება ფონდის მიერ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გამოყენებული მეთოდოლოგია. მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით „საია“ მოამზადებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს და მოახდენს მათ ადვოკატირებას. საზოგადოების დაინტერესებისა და მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით, „საია“ ჩაატარებს ინტენსიურ საინფორმაციო კამპანიას ტელევიზიის და სოციალური მედიის საშუალებით, ასევე მოაწყობს ფესტივალებს, ფოტო-გამოფენებს, კარდაკარ შეხვედრებს ისტორიულ უბნებში მცხოვრებ მოსახელობასთან, საჭიროების შემთვევაში ორგანიზებას გაუკეთებს პეტიციებს და ა.შ. პროექტის ხანგრძლივობა:  1 ივნისი, 2018 – 1 ივნისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 40,955.
 5. ბათომი, პროექტი „ ბათუმში მდგრადი ურბანული განვითარების მხარდაჭერა“ მიზნად ისახავს ბათუმში ისტორიული ქალაქის ადეკვატური, ძეგლთა დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავებას და დანერგვას; ამ პოლიტიკის, შესაბამისი რეგულაციების და ისტორიული ქალაქის მართვის საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ სახელმწიფო მოხელეების ინფორმირებას ტრენინგების და კონსულტაციების გზით. მოქალაქეების დაინტერესების მიზნით „ბათომი“ მოიზიდავს მოხალისეებს, გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს და ლექციებს, განახორციელებს აქტიურ მედიაკამპანიას როგორც ტელევიზიით, ასევე სოციალური მედიის საშუალებით, შექმნის და გაავრცელებს საინტერესო ვიზუალურ მასალას და ა.შ. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2018 – 1 სექტემბერი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 39,105
 6. თბილისის არქიტექტურის ბიენალე, პროექტი „ ქალაქი ახლოდან – თბილისის რეკრეაციული და სამშენებლო რეგულაციების ხელახალი გააზრება“. პროექტის მიზანია პოლიტიკოსების და მოქალაქეების ინფორმირება თბილისის  ურბანულ გამოწვევებზე, მიზეზებზე და გადაჭრის შესაძლო გზებზე; ასევე, თბილისის მოსახლეობის გააქტიურება  ამ მიმართულებით. პროექტის გუნდი შეისწავლის თბილისში რეკრეაციული ზონების რეგულაციებს, სამშენებლო საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოლიტიკას, ქალაქის ურბანული მმართველობის სისტემას და ა.შ. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შემუშავდება რეკომენდაციები, რომლებსაც განიხილავენ ექსპერტები, თვითმმართველობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა დაინტერესებული მხარეები. კვლევაზე დაყრდნობით მომზადდება მრავალფეროვანი მულტიმედია მასალა (ვიდეოკლიპები, დიგიტალური ისტორიები, მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები და სხვ.), რომლებიც გაშუქდება „არტარეაზე“, ასევე ეროვნულ და რეგიონულ ტელეარხებზე, ჟურნალ „ინდიგოში“ და სხვადასვა ონლაინპლატფორმაზე, ასევე მოეწყობა სახალხო ჩვენებები. დოკუმენტურ მასალაში ნაჩვენები იქნება, თუ როგორ უწვეთ თბილისის ბინადრებს ურბანულ პრობლემებთან გამკლავება  და რა უნდა გაკეთდეს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2018 – 31 მარტი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 39,970
 7. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, პროექტი  “პასუხისმგებლიანი ინიციატივების გაძლიერება სუფთა ჰაერისთვის”გააგრძელებს ადვოკატირებას საგზაო უსაფრთხოების სფეროში რეფორმების მხარდასაჭერად და ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურების დონის შესამცირებლად.  პროექტის ფარგლებში მოხდება ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება, კერძოდ: ჩატარდება  სამაგიდო კვლევა, მოხდება თბილისში და რეგიონებში ინსპექტირების პროცესზე უშუალო დაკვირვება, ჩატარდება ფოკუს-ჯგუფები მძღოლებთან, ინტერვიუები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან. ორგანიზაცია ასევე მოიძიებს ჰაერის  ხარისხის შემოწმების შედეგებს და შეეცდება დაადგინოს, თუ რა გავლენა აქვს პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ჰაერის დაბინძურების დონეზე. კვლევის შედეგად შემუშავდება რეკომენდაციების პაკეტი, რომელსაც შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს წარუდგენენ. პროექტის ხანგრძლივობა:  15 ივნისი, 2018 – 15 ივნისი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 20,481.
 8. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი-საქართველო (CRRC-საქართველო) და ონლაინმედია „ნეტგაზეთის“ ერთობლივი პროექტი “რუსული პროპაგანდის ბარომეტი”. პროექტის ფარგლებში „CRRC-საქართველო“  შეისწავლის ქართულ სოციალურ მედიაში გავრცელებული ანტიდასავლური ნარატივებისა და პროპაგანდის გავლენას ინტერნეტმომხამრებლებზე. კერძოდ, სხვადასხვა ქართულენოვანი ონლაინგამოცემიდან,  ფეისბუქის გვერდიდან და ჯგუფიდან „CRRC-საქართველო“ ყოველდღიურად შეაგროვებს მონაცემებს (ტექსტებს, კომენტარებს, ფეისბუქის პოსტებს), რომლის ანალიზის შემდეგ გამოავლენს იმ ძირითად საკითხებს, აქცენტებსა და სენტიმენტებს, რასაც ანტიდასავლური ჯგუფები ყველაზე აქტიურად ავრცელებენ. ასევე გაანალიზდება ინეტრენტმომხმარებლების რეაქციები ამ საკითხებზე. „CRRC-საქართველო“ მომაზადებს  ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ ანგარიშებს ძირითად მიმართულებებზე და ტენდენციებზე, შექმნის დინამიკურ ვიზუალურ მასალას, ასევე მოამზადებს ყოველთვიურ fact-check სტატიებს იმ დეზინფორმაციაზე, რასაც ყველაზე მეტი ყურადღება დაეთმო მიმდინარე თვეში. სოციალური მედიის მონიტორინგის და საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე „CRRC-საქართველო“ გამოავლენს იმ სამიზნე აუდიტორიებს, რომლებიც ყველაზე მეტად ექცევიან ანტიდასავლური პროპაგანდის გავლენის ქვეშ. „CRRC-საქართველო“ ასევე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ აუდიტორიებთან მუშაობა. მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით, ონლაინგამოცემა „ნეტგაზეთი“ სხვადასხვა სახის ჟურნალისტურ მასალას მოამზადებს (ანალიტიკური სტატიები, ინფოგრაფიკები, ადამიანური ისტორიები, ონლაინ ქვიზები და ა.შ.). პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2018 – 1 აგვისტო, 2019. პროექტის ბიუჯეტი: $ 52,235.
 9. საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი (StratCom), პროექტი “საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი”, რომელიც ხორციელდება გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება „iFact“-თან და ჟურნალ „ინდიგოსთან“ პარტნიორიბით. პროექტი უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობას ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გაქარწყლების პროცესში და ინტერნეტსივცრეში პროდასავლური სტრატეგიული ნარატივების გაავრცელებას. სპეციალური ვებპლატფორმისა და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით, “StratCom”-ი მოახდენს ათასობით აქტიური ფეისბუქმომხმარებლის მობილიზაციას, რომლებსაც საშუალება ექნებათ ჩაერთონ ამ ინიციატივაში და თავად გაავრცელონ პროდასავლური ტექსტები და მესიჯები. პოზიტიური ნარატივების, სამიზნე აუდიტორიაზე მორგებული მესიჯების, საკომუნიკაციო თემების და ეფექტური ვიზუალური მასალის მოსამზადებლად “StratCom”-ში სპეციალური ანალიტიკური ჯგუფი იმუშავებს. ამავდროულად, ჟურნალი „ინდიგო“ შეისწავლის და გაავრცელებს კონკრეტულ ამბებს და ფაქტებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ისტორიული არჩევანის შესახებ, ხოლო ჟურნალისტთა გაერთიანება „iFact“-ი  ჩაატარებს ჟურნალისტურ გამოძიებას, რათა გამოავლინოს ანტიდასავლური ჯგუფების კავშირები და დაფინანსების წყაროები. 1 აპრილი, 2018 – 1 თებერვალი, 2019. პროექტის ბიუჯეტი:  $ 57,736.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*