მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამა (COG)

 1. კაქტუს მედია: გალში სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება და გაძლიერება COVID-19-ის პრევენციისა და მკურნალობის და სამედიცინო დაწესებულებებში უსაფრთხოების წესების დაცვის საკითხებში. გალელ და ზუგდიდელ ახალგაზრდებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა, რათა მათ შეძლონ COVID-19-თან დაკავშირებული სანდო და საჭირო ინფორმაციის გავრცელება თანატოლებში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,172. პროექტის ხანგრძლივობა: 20 იანვარი – 20 სექტემბერი, 2021.
 2.  ადამიანის უფლებათა ცენტრი: პანდემიის შედეგების შემსუბუქება მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის შიდა ქართლში. მოქალაქეების მონაწილეობით მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საჭიროებების შესწავლა და სხვადასხვა სახის დახმარების გაწევა. ხანდაზმულების საჭიროებების ადვოკატირება ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობებთან. პროექტის ბიუჯეტი – $19,882. პროექტის ხანგრძლივობა: 20 იანვარი – 20 აგვისტო, 2021.
 3. ახალი აზროვნების ინსტიტუტი: ქვემო ქართლის სოფლების მოსახლეობის პირველადი საჭიროებებისა და პრობლემების შესწავლა და მათი გადაჭრის ადვოკატირება. ამ მიზნით რეგიონში მოქმედი ცხრა სათემო ცენტრის მხარდაჭერა და გაძლიერება. პროექტის ბიუჯეტი – $19,635. პროექტის ხანგრძლივობა: 20 იანვარი – 20 სექტემბერი, 2021.
 4. პლატფორმა სალამი: ქვემო ქართლში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების (ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების) გაძლიერება და დახმარება თავიანთი უფლებებისა და ინტერესების დაცვაში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,985. პროექტის ხანგრძლივობა: 20 იანვარი – 20 სექტემბერი, 2021.
 5. გამარჯვებულ ქალთა კლუბი: პანდემიის დროს ონკოპაციენტი ქალების მხარდაჭერა ხუთ მუნიციპალიტეტში. მათთვის საინფორმაციო და ფსიქორეაბილიტაციის სესიების ორგანიზება და ურთიერთდახმარების ქსელის გაძლიერება. ე.წ. წინა ხაზის სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება ონკოპაციენტების განსაკუთრებული საჭიროებების შესახებ პანდემიის პერიოდში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,609. პროექტის ხანგრძლივობა: 20 იანვარი – 20 სექტემბერი, 2021.
 6. ახალგაზრდები სოციალური სამართლიანობისთვის: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების რეაბილიტაციისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა მაღალმთიან რეგიონებში. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლების გაძლიერება პანდემიის პერიოდში მათი შვილების ინტერესების დასაცავად. პროექტის ბიუჯეტი – $19,999. პროექტის ხანგრძლივობა: 20 იანვარი – 20 სექტემბერი, 2021.
 7. ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრი  – ფოთში მოსახლეობის გააქტიურება და ადვოკატირება წყლისა და ჰაერის დაბინძურების საკითხებსა და ქალაქის დატბორვის პრობლემებზე. პროექტის ბიუჯეტი – $19,975. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.
 8. პლატფორმა „სალამი“  – ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა ლიდერების უნარებისა და ცოდნის გაზრდა ადვოკატირების ტაქტიკებში, დებატებსა და საჯარო გამოსვლებში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,713. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 მარტი, 2021.
 9. სამოქალაქო ინიციატივა „ცოდნის კაფე“  – მოქალაქეების ჩართვა წნორში „ცოდნის კაფეს“ ასაშენებელ კამპანიაში და სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობაში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,572. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.
 10. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი  – საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მოქალაქეების ინტერესების დაცვა და მათი ჩართვა ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრაში. პროექტის ბიუჯეტი – $20,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 თებერვალი, 2021.

საჯარო პოლიტიკის მონიტორინგისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (PPAG)

 1. Civitas Georgica: პანდემიის (და სხვა კრიზისული/საგანგებო სიტუაციების) დროს სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის, სასწავლო პროცესისა და თანამშრომლების უსაფრთხოების დაცვა და სკოლამდელი განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფა. პროექტის ბიუჯეტი – $36,224. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 იანვარი – 30 სექტემბერი, 2021.
 2. განათლება ყველასათვის – საქართველო: პანდემიის შედეგად გამოწვეული სწავლის დანაკარგის შესწავლა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში და სხვადასხვა მხარესთან თანამშრომლობით, ამ პრობლემის მოგვარების ეფექტიანი გზების განსაზღვრა. პროექტის ბიუჯეტი – $32,500. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 იანვარი -15 ივლისი, 2021.
 3. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)– 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში სოციალურ მედიაში დეზინფორმაციული და მადისკრედიტირებელი კამპანიების კვლევა. სოციალური მედიით მანიპულირების პრევენციისთვის Facebook-თან კომუნიკაცია. პროექტის ბიუჯეტი – $ 69,624. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 აპრილი, 2021.
 4. სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრისაქართველო– საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის Facebook გვერდის მეშვეობით ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გამოვლენასა და გაქარწყლებაში მოქალაქეების ჩართვა (crowd sourcing).  პროექტის ბიუჯეტი – $ 68,890.  ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.

საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნესის თანამშრომლობის მხარდასაჭერად

 1. განათლების დამოუკიდებელ კონსულტანტთა კოლეგია: COVID-19-ის პანდემიის დროს აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ადამიანების ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უფლების დაცვა. ამ მიზნით კერძო და არასამთავრობო სექტორების რესურსებისა და ძალისხმევის გაერთიანება და სამედიცინო მომსახურების ინკლუზიური პილოტური მოდელის შექმნა-დანერგვა. პროექტის ბიუჯეტი – $20,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 იანვარი – 15  ივლისი, 2021.