მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

სწრაფი რეაგირების გრანტები 2020 წლის არჩევნებისთვის

 1. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი – პროექტის მიზანია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნა. პროექტი ყურადღებას ამახვილებს წინასაარჩევნო აგიტაციაში სასულიერო პირების მონაწილეობაზე და სახელმწიფო და რელიგიური ინსტიტუტების ურთიერთდამოკიდებულებაზე. პროექტის ბიუჯეტი – $ 5,000. პროექტის ხანგრძლივობა – 15 ოქტომბერი – 25 დეკემბერი, 2020.
 2. „განათლება ყველასათვის – საქართველო“ – პროექტის მიზანია მასწავლებლებისა და სკოლის პერსონალის დაცვა საარჩევნო პროცესებში იძულებითი მონაწილეობისგან და სკოლების დეპოლიტიზების პროცესის ხელშეწყობა. პროექტის ბიუჯეტი – $ 4,929. პროექტის ხანგრძლივობა – 15 ოქტომბერი – 15 დეკემბერი, 2020.

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამა (COG)

 1. კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის –ბავშვის უფლებების ადვოკატირება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. პროექტის ბიუჯეტი – $ 19,950. პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი – 31 დეკემბერი, 2020.
 2.  გავიგუდეთ  – მოქალაქეების მობილიზაცია და ადვოკატირება რუსთავში ჰაერის დაბინძურების შემცირებისთვის. პროექტის ბიუჯეტი – $19,860. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 იანვარი, 2021.
 3. ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრი  – ფოთში მოსახლეობის გააქტიურება და ადვოკატირება წყლისა და ჰაერის დაბინძურების საკითხებსა და ქალაქის დატბორვის პრობლემებზე. პროექტის ბიუჯეტი – $19,975. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.
 4.  „ნაკრესის“ სამცხე-ჯავახეთის ფილიალი  – მოხალისე მეხანძრეების გაძლიერებისა და პოლულარიზაციის გზით ბორჯომში მოხალისეობისა და მოქალაქეების ჩართულობის მხარდაჭერა. პროექტის ბიუჯეტი – $19,925. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.
 5. ახალი აზროვნების ინსტიტუტი – მარნეულის სოფლებში „დედების სკოლის“ შექმნა და ქალების გაძლიერება არაფორმალური განათლებლის გზით. პროექტის ბიუჯეტი – $19,397. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.
 6. ორბელიანი – საქართველო  – თემზე დაფუძნებული ინიციატივების მხარდაჭერა; თანადაფინანსების (match-funding) მექანიზმის გააქტიურება. პროექტის ბიუჯეტი – $20,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 დეკემბერი, 2020.
 7. პლატფორმა „სალამი“  – ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა ლიდერების უნარებისა და ცოდნის გაზრდა ადვოკატირების ტაქტიკებში, დებატებსა და საჯარო გამოსვლებში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,713. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 იანვარი,  2021.
 8. თბილისი პრაიდი  – LGBTQI ადამიანების ოჯახის წევრების მხარდაჭერა და გაძლიერება; მათი უფლებების დაცვა. პროექტის ბიუჯეტი – $19,817. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ნოემბერი, 2020.
 9. გამარჯვებულ ქალთა კლუბი  – ძუძუს კიბოთი დაავადებული ქალების მხარდაჭერა და მათთვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სერვისების მიწოდება; მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ძუძუსა და საშვილოსნოს კიბოს სკრინინგის მნიშვნელობაზე. პროექტის ბიუჯეტი – $20,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 31 იანვარი, 2021.
 10. სამოქალაქო ინიციატივა „ცოდნის კაფე“  – მოქალაქეების ჩართვა წნორში „ცოდნის კაფეს“ ასაშენებელ კამპანიაში და სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობაში. პროექტის ბიუჯეტი – $19,572. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.
 11. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი  – საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მოქალაქეების ინტერესების დაცვა და მათი ჩართვა ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრაში. პროექტის ბიუჯეტი – $20,000. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 დეკემბერი, 2020.
 12. ქალები საქართველოდან  – პოპულარული ონლაინ პლატფორმის – „ქალები საქართველოდან“ – მხარდაჭერა; ქართულ საზოგადოებაში არსებული გენდერული უთანასწორობის პრობლემების გამოკვეთა; ქალების მრავალფეროვანი და სირთულეებით სავსე გამოცდილების გაზიარება. პროექტის ბიუჯეტი – $19,991. პროექტის ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2020.

საჯარო პოლიტიკის მონიტორინგისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (PPAG)

 1. აი ემ დი სი აი“ (Internet Monitoring for Democratic Civil Action) – პოპულარული Facebook გვერდის – ვინ ვინ არის“ – მხარდაჭერა და გაძლიერება. Facebook-ში ყალბი ანტიდასავლური გვერდებისა და მომხმარებლების (ე.წ. ბოტებისა და ტროლების) იდენტიფიცირება და მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. პროექტის ბიუჯეტი – $ 40,513. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2020.
 2. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)– 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში სოციალურ მედიაში დეზინფორმაციული და მადისკრედიტირებელი კამპანიების კვლევა. სოციალური მედიით მანიპულირების პრევენციისთვის Facebook-თან კომუნიკაცია. პროექტის ბიუჯეტი – $ 69,624. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 აპრილი, 2021.
 3. on.ge  და ატლანტიკური საბჭოს ციფრული კრიმინალისტური კვლევის ლაბორატორია (DFR Lab)– 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში რუსული „გავლენის ოპერაციებისა“ და დეზინფორმაციული კამპანიების გამოვლენა. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა.a პროექტის ბიუჯეტი – $ 59,800.  ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15იანვარი, 2021.
 4. საქართველოს გაეროს ასოციაცია– საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცდილებაზე დაყრდნობით  დემოკრატიულ ღირებულებებსა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანზე პოზიტიური ნარატივების შექმნა; ამ საკითხებზე ინტენსიური საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. პროექტის ბიუჯეტი – $ 40,087.29. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15იანვარი, 2021.
 5. სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრისაქართველო– საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის Facebook გვერდის მეშვეობით ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გამოვლენასა და გაქარწყლებაში მოქალაქეების ჩართვა (crowd sourcing).  პროექტის ბიუჯეტი – $ 68,890.  ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 თებერვალი, 2021.