მიმდინარე გრანტები

Back to homepage

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამა (COG)

1. გავიგუდეთ  – მოქალაქეების მობილიზაცია და ადვოკატირება რუსთავში ჰაერის დაბინძურების შემცირებისთვის.
2. ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრი  – ფოთში მოსახლეობის გააქტიურება და ადვოკატირება წყლისა და ჰაერის დაბინძურების საკითხებსა და ქალაქის დატბორვის პრობლემებზე.
3. „ნაკრესის“ სამცხე-ჯავახეთის ფილიალი  – მოხალისე მეხანძრეების გაძლიერებისა და პოლულარიზაციის გზით ბორჯომში მოხალისეობისა და მოქალაქეების ჩართულობის მხარდაჭერა.
4. ახალი აზროვნების ინსტიტუტი – მარნეულის სოფლებში „დედების სკოლის“ შექმნა და ქალების გაძლიერება არაფორმალური განათლებლის გზით.
5. ორბელიანი – საქართველო  – თემზე დაფუძნებული ინიციატივების მხარდაჭერა; თანადაფინანსების (match-funding) მექანიზმის გააქტიურება.
6. პლატფორმა „სალამი“  – ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა ლიდერების უნარებისა და ცოდნის გაზრდა ადვოკატირების ტაქტიკებში, დებატებსა და საჯარო გამოსვლებში.
7. თბილისი პრაიდი  – LGBTQI ადამიანების ოჯახის წევრების მხარდაჭერა და გაძლიერება; მათი უფლებების დაცვა.
8. გამარჯვებულ ქალთა კლუბი  – ძუძუს კიბოთი დაავადებული ქალების მხარდაჭერა და მათთვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სერვისების მიწოდება; მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ძუძუსა და საშვილოსნოს კიბოს სკრინინგის მნიშვნელობაზე.
9. სამოქალაქო ინიციატივა „ცოდნის კაფე“  – მოქალაქეების ჩართვა წნორში „ცოდნის კაფეს“ ასაშენებელ კამპანიაში და სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობაში.
10. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი  – საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მოქალაქეების ინტერესების დაცვა და მათი ჩართვა ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრაში.
11. ქალები საქართველოდან  – პოპულარული ონლაინ პლატფორმის – „ქალები საქართველოდან“ – მხარდაჭერა; ქართულ საზოგადოებაში არსებული გენდერული უთანასწორობის პრობლემების გამოკვეთა; ქალების მრავალფეროვანი და სირთულეებით სავსე გამოცდილების გაზიარება.

საჯარო პოლიტიკის მონიტორინგისა და ანგარიშვალდებულების გრანტები (PPAG)

  1. აი ემ დი სი აი“ (Internet Monitoring for Democratic Civil Action) – პოპულარული Facebook გვერდის – ვინ ვინ არის“ – მხარდაჭერა და გაძლიერება. Facebook-ში ყალბი ანტიდასავლური გვერდებისა და მომხმარებლების (ე.წ. ბოტებისა და ტროლების) იდენტიფიცირება და მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. პროექტის ბიუჯეტი – $ 40,513. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი – 15 ოქტომბერი, 2020.
  2. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)– 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში სოციალურ მედიაში დეზინფორმაციული და მადისკრედიტირებელი კამპანიების კვლევა. სოციალური მედიით მანიპულირების პრევენციისთვის Facebook-თან კომუნიკაცია. პროექტის ბიუჯეტი – $ 69,624. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15 აპრილი, 2021.
  3. on.ge  და ატლანტიკური საბჭოს ციფრული კრიმინალისტური კვლევის ლაბორატორია (DFR Lab)– 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში რუსული „გავლენის ოპერაციებისა“ და დეზინფორმაციული კამპანიების გამოვლენა. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა.a პროექტის ბიუჯეტი – $ 59,800.  ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15იანვარი, 2021.
  4. საქართველოს გაეროს ასოციაცია– საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცდილებაზე დაყრდნობით  დემოკრატიულ ღირებულებებსა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანზე პოზიტიური ნარატივების შექმნა; ამ საკითხებზე ინტენსიური საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. პროექტის ბიუჯეტი – $ 40,087.29. ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15იანვარი, 2021.
  5. სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრისაქართველო– საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის Facebook გვერდის მეშვეობით ანტიდასავლური დეზინფორმაციის გამოვლენასა და გაქარწყლებაში მოქალაქეების ჩართვა (crowd sourcing).  პროექტის ბიუჯეტი – $ 68,890.  ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 – 15თებერვალი, 2021.

სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსი “იმოქმედე ახლა”

1. ევროპა დონა საქართველო– ონკოპაციენტების, მათი ოჯახის წევრებისა და მომვლელების ინფორმირება COVID-19-თან დაკავშირებულ საფრთხეებზე და ონკოპაციენტების სპეციალურ საჭიროებებზე. პროექტის ბიუჯეტი – $ 3,900. პროექტის: 6 აპრილი – 15 ივნისი, 2020.

2. მოწინავეტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრი – მობილური აპლიკაციის – CovidBuster-ის შექმნა ვირუსის გავრცელების შესამცირებლად. პროექტის ბიუჯეტი – $ 4,650.  ხანგრძლივობა: 6 აპრილი – 15 ივნისი, 2020.

3. სამოქალაქო ინიციატივაცოდნის კაფე– სიღნაღში მცხოვრები მარტოხელა ხანდაზმულების მხარდაჭერა მოხალისეების აქტიური ჩართულობით. პროექტის ბიუჯეტი – $ 3,500. ხანგრძლივობა: 6 აპრილი – 18 ივნისი, 2020.

4. Welfare Foundation– პირველადი ჯანდაცვის რგოლის და საავადმყოფოების პერსონალის  გადამზადება COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების ტრიაჟის და სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციის გავრცელების პრევენციის საკითხებში. პროექტის ბიუჯეტი – $ 4,890. ხანგრძლივობა: 6 აპრილი – 6 ივლისი, 2020.

5. „ვოლფრამის სინდრომი – საქართველო“ – ყრუ და უსინათლო პირების და მათი ოჯახის წევრების  მხარდაჭერა კორონავირუსის შესახებ ადაპტირებული ინფორმაციის გავრცელებით და ინდივიდუალური კონსულტაციების გზით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 3,890. პროექტის ხანგრძლივობა: 4 მაისი – 19 ივნისი, 2020.
6„ინოვაციები ინკლუზიური საზოგადოებისთვის” – სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვების სასკოლო მზაობის ხელშეწყობა. ამ მიზნით ბავშვებთან, მათ მშობლებთან და სკოლების წარმომადგენლებთან ინტენსიური თერაპირული და საკონსულტაციო სესიების ორგანიზება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 4,673. პროექტის ხანგრძლივობა: 4 მაისი – 4 ივლისი, 2020.
7. ბავშვთა ჰოსპისი „ციცინათელების ქვეყანა“ – უკურნებელი და ქრონიკული სენით დაავადებული ბავშვების და მათი მშობლების დისტანციური დახმარება სამედიცინო რჩევებისა და ფსიქოლოგიური კონსულტაციების საშუალებით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 4,700. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მაისი – 10 ივლისი, 2020.
8. ლიკა ქურციკიძე და შორენა ტყეშელაშვილი – სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ფიზიკური, გონებრივი და კოგნიტური განვითარებისთვის საგანმანათლებლო თამაშებისა და აქტივობების გადაღება და გავრცელება სოციალური მედიით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 460. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მაისი – 10 ივლისი, 2020.
9. აკაკი ახალაია და marketer.ge-ფართო საზოგაოდების ინფორმირება COVID-19-თან დაკავშირებული სანდო კვლევების და პანდემიით გამოწვეული სირთულეების გადალახვის გზების შესახებ. ამ მიზნით marketer.ge-ზე საინტერესო ისტოირებისა და ვიზუალური მასალის გავრცელება. პროექტის ბიუჯეტი: $ 4,960. პროექტის ხანგრძლივობა: 4 მაისი – 4 ივლისი, 2020.

10. სოციალური მუშაკები საზოგადოების კეთილდღეობისთვის – მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებების აღმზრდელების გაძლიერება ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის გაწევის და მათი ქცევის სწორად მართვის მიზნით. პროექტის ბიუჯეტი: $ 4,663. პროექტის ხანგრძლივობა: 10 ივნისი – 10 აგვისტო, 2020.