არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების თანამშრომლობის გაძლიერება

Back to homepage

არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში მოქალაქეთა აქტიური ჩართვა და არასამთავრობო სექტორსა და საზოგადოებას შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის გაზრდა ACCESS-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. ამ მიზნების მისაღწევად ACCESS-ი სხვადასხვა მიდგომას იყენებს:

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამა

საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება არასამთვრობო ორგანიზაციების პროექტები, რომლებიც ადგილობრივ მოქალაქეებს სხვადასხვა ადგილობრივ ინიციატივაში რთავენ. პროექტები აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს საქართველოს რეგიონებში და მიმართული უნდა იყოს რეგიონისთვის მწვავე და აქტუალურ  საკითხებზე. პროექტის აქტივობები შეიძლება იყოს: საინფორმაციო კამპანია, ადვოკატირების კამპანია, მოსახლეობის უნარების გაძლიერება საკუთარი უფლებების დაცვის და ადგილობრივი პრორბლემების გადაჭრის საკითხებში, ადგილობრივი პრობლემის გადასაჭრელად მოქალაქეთა მობილიზება და ა.შ. მაქსიმალურად მეტი მოქალაქის მობილიზებისთვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას შემდეგი მეთოდები: პეტიციები, საჯარო შეხვედრები, ქუჩის აქციები, მოხალისეების მოზიდვა, შეხვედრები ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მედია ღონისძიებები და სხვ.

ყოველწლიურად მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 10-12 პროექტი დაფინანსდება. აქედან მინიმუმ 8 პროექტი ღია კონკურსის შედეგად შეირჩევა, ხოლო 3-4 პროექტი დახურული კონკურსის შედეგად. თოთოეული პროექტის მაქსიმალური ღირებულებაა $ 15,000.

 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმები

EWMI, “სიდა” და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყოველწლიურად არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმებს ატარებენ. ფორუმების მიზანია მოქალაქეებს, არასამთავრობო ორგანიზაიცებს, კერძო სექტორს, სახელმწიფო  ინსტიტუტებსა და მედიას შორის ურთიერთობის გაღრმავება.

 

საუკეთესო გამოცდილებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გაზიარება

ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში ტარდება შეხვედრები, სადაც მოწვეული ექსპერტები და აქტივისტები დაინტერესებულ პირების უზიარებენ საუკეთესო გამოცდილებას შემდეგ საკითხებზე: მოქალაქეთა ჩართულობის და ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმის წახალისება; მოქალაქეთა ინტერესების დასაცავად მოსახლეობის მობილიზაციის ფართომასშტაბიანი კამპანიების ორგანიზება და ა.შ. შეხვედრებზე ასევე განიხილება საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევები; არასამთავრობო სექტორსა და ბიზნესს შორის წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითები და ა.შ. შევედრები ხელს უწყობს რეგიონული და თბილისის  არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნესკომპანიების დაკავშირებას.

საუკეთესო გამოცდილებისა და იონოვაციის გაზიარების ღონისძიებების (Best Practice and Innovation Events) ძირითადადი სამიზნე ჯგუფია არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები, ახლაგაზრდები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმოამდგენლები, ბიზნესკომპანიები და სხვ.

5 წლის განმავლობაში ACCESS-ის ფარგლებში 150 ასეთი ღონისძიება ჩაატარდება, სადაც მოწვეული იქნებიან როგორც ქართველი, ასევე საერთაშორისო ექპერტები.

ინოვაციური ტექნოლოგიები

ACCESS-ი პოპულარიზაციას უწევს არასამთავრობო სექტრში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვას. ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით (მაგ: ონლაინ პლატფორმები) არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ მოხალისეების მოზიდვა, გამოკითხვების ჩატარება, მოსახლეობის მობილიზაცია, მთავრობასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობა, ბიზნესკომპანიებთან  დაკავშირება და ა.შ. არასამთავრობო სექტორში  მოხალისეების მოზიდვის მიზნით ACCESS-ის ფარგლებში  მოხალისეობის ქსელის არსებული ვებგვერდი www.volunteering.ge განახლდება და დაიხვეწება.

 

1 წლის შედეგები:

  • მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი – 2015 წელს მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში რვა პროექტი დაფინანსდა.
  • საუკეთესო გამოცდილებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გაზიარების ღონისძიებები

ACCESS-ის პროექტის პირველი სამუშაო წლის განმავლობაში (1 ნოემბერი, 2014 – 30 ოქტომბერი, 2015) საქართველოს რეგიონებში 26 საუკეთესო გამოცდილებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გაზიარების ღონისძიება ჩატარდა.  შეხვედრებს არასამთვრობო ორგანიზაციების, მედიის, ადგილობრივი ხელისუფლების და ბიზნესკომპანიების წამრომადგნელები ესწრებოდნენ. შეხვერდებზე განხილული თემები:

  • თბილისის არასამთვრობო ორგანიზაიცების მიერ შექმნილი ინტერაქციული ვებგვერდები (gewww.cems.gewww.myparliament.gewww.priceofthestate.ge), რომლის საშუალებით მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩაერთონ ადგილობრივი პრობლემების პრიორიტეტიზაციის პროცესში, რეკომენდაციები მიაწოდონ მთავრობასა და პარლამენტარებს, ნახონ თუ რაში იხარჯება სახლემწიფო ბიუჯეტი, თვალი ადევნონ პარლამენტში მიმდინარე საკანონკმდებლო ინიციატივებს, დაეკონტაქტონ პარლამენტარებს და ა შ.
  • წამყვან ბიზნესკომპანიებში კორპორაციული სოციალური პასუხსმგებლოპბის კუთხით არსებული გამოცდილება და ბიზნესკომპანიებსა და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობების განხილვა
  • გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ქალთა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კამპანიები ქვეყნის მასშტაბით.

ACCESS არის 6 897 000 აშშ დოლარის  ღირებულების პროექტი, რომელსაც აფინანსებს  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)  და ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსიტუტი (EWMI). USAID ადმინიტრირებას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების პროგრამებს, რაც მოიცავს 80 -ზე მეტი ქვეყნისთვის ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ დახმარებას.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*