დაგეგმილი ღონისძიებები

Back to homepage
სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკური

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის” (EWMI), “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის” პროექტი (ACCESS), იწვევს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით, რეგიონულ ორგანიზაციებს, “მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამაში” (COG) საპროექტო იდეების წარსადგენად. საპროექტო იდეების წარდგენის ბოლო

Uncategorized დაგეგმილი ღონისძიებები

ვაკანსია

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) აცხადებს ვაკანსიას ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერის თანამდებობაზე.  დეტალური ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ ინგლისურ ენაზე იხილეთ თანდართულ ფაილში. განაცხადების მიღების ბოლო

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში აცხადებს საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. საგრანტო კონკურსის მთავარი თემაა – ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა და კამპანია ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ.

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით რეგიონულ ორგანიზაციებს, მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო (COG) კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. პროგრამის შესახებ ინფორმაცია და

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

ორგანიზაციული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) აცხადებს ორგანიზაციული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამას საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.    ორგანიზაციული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს თავად განსაზღვრონ

დაგეგმილი ღონისძიებები

ონლაინ ტრენინგ კურსი – არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვა

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევს არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვის სასერტიფიკაციო სასწავლო პროგრამის ონლაინ კურსზე რეგისტრაციისათვის. პროგრამა მომზადდა და ტარდება CTC-ის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

ტენდერი სოციალურ მედიაში სტრატეგიული კომუნიკაციის წარმოების ტრენინგზე

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (East-West Management Institute) ACCESS-ის პროექტი აცხადებს ტენდერს სოციალურ მედიაში სტრატეგიული კომუნიკაციის ტრენინგის მომსახურებაზე. ტრენინგი უნდა ჩაუტარდეს ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წინასწარ შერჩეულ ჯგუფს, რომელთა საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება ანტიდასავლური

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვის სასერტიფიკაციო სასწავლო პროგრამა

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტი და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევენ არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვის სასერტიფიკატო სასწავლო პროგრამაზე. სასწავლო კურსი განკუთვნილია არამომგებიანი ორგანიზაციების მენეჯერებისთვის და წარმოადგენს შუალედურ

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტი იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით რეგიონულ ორგანიზაციებს, მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო (COG) კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსის მიზანია სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მოქალქეების მობილიზება

სიახლეები დაგეგმილი ღონისძიებები

საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში აცხადებს საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და მონიტორინგის (PPAG) საგრანტო კონკურსს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. საგრანტო კონკურსის მთავარი თემაა – ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა და კამპანია ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ.