პუბლიკაციები

Back to homepage
პუბლიკაციები

შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში

შრომითი ურთიერთობები და პირობები მძიმე, მსუბუქ მრეწველობაში, ტრანსპორტისა და მომსახურების სფეროში; შრომის ინსპექტირების მექანიზმის მანდატისა და საქმიანობის შეფასება.  კვლევა ჩატარდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ (EMC) EWMI ACCESS-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციები

მცირე ზომის ფერმერთა საჭიროებების და ინფორმირებულობის კვლევა (ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, გურია)

კვლევა ჩატარებულია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ EWMI ACCESS-ის ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევის ანგარიში ჩამოტვირთეთ აქ http://www.eprc.ge/admin/editor/uploads/files/GEO_Small%20Farmers.pdf  

პუბლიკაციები

ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შეფასება

კვლევა ჩატარებულია მედიის განვითარების ფონდის მიერ EWMI ACCESS-ის ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევის ანგარიში ჩამოტვირთეთ აქ – Research-Publication-2016-GEO-web

პუბლიკაციები

კვლევის ანგარიში – ახალგაზრდების დამოკიდებულება ევროინტეგრაციის პროცესისადმი – სექტემბერი, 2015

არასამთავრობო ორგანიზაციამ – მედიის განვითარების ფონდი (MDF), ACCESS-ის პროექტის დაფინანსებით, 2015 წლის სექტემბერში საქართველოს 13 ქალაქში ახალგაზრდებში ჩაატარა კვლევა, რომლიც მიზანი იყო ევროკავშირისადმი ახალგაზრდების დამიკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება, ასევე ამ