კვლევის ანგარიში – ახალგაზრდების დამოკიდებულება ევროინტეგრაციის პროცესისადმი – სექტემბერი, 2015

კვლევის ანგარიში – ახალგაზრდების დამოკიდებულება ევროინტეგრაციის პროცესისადმი – სექტემბერი, 2015

არასამთავრობო ორგანიზაციამ – მედიის განვითარების ფონდი (MDF), ACCESS-ის პროექტის დაფინანსებით, 2015 წლის სექტემბერში საქართველოს 13 ქალაქში ახალგაზრდებში ჩაატარა კვლევა, რომლიც მიზანი იყო ევროკავშირისადმი ახალგაზრდების დამიკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება, ასევე ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძირითადი საინფორმაციო წყაროების დადგენა.

კვლევის ანგარიში – ახალგაზრდების დამოკიდებულება ევროინტეგრაციის პროცესისადმი – სექტემბერი, 2015

Invitation - MDF

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*